Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolków

Kurs języka angielskiego lipiec 2020

W miesiącu lipcu 2020r. uczestnicy projektu Aktywna integracja krokiem w przyszłość przystąpili do nauki języka angielskiego. Tym razem czworo uczestników wybrało udział w kursie. Uczestnicy projektu mają głęboką świadomość, iż we współczesnym świecie umiejętność porozumiewania się w innym języku, niezbędna jest do funkcjonowania i komunikowania się. Uczestnicy przystąpili do zajęć obejmujących podstawy języka angielskiego, niemniej dzięki temu nauczą się obcowania z innym językiem, podstawowych form komunikacji oraz odnajdywania się poza granicami kraju. Umiejętność nawiązania kontaktu i spytania o drogę, lotnisko, hotel czy lekarza niezbędne są zarówno turystom jak i ludziom wyruszającym w poszukiwaniu zatrudnienia. Zatem zajęcia skonstruowano w taki sposób, aby kursanci uzyskali jak najwięcej cennych informacji przydatnych w ewentualnych kontaktach na terenie innych państw. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowaną trenerkę, która na co dzień pracuje w zawodzie nauczycielem języka angielskiego. Do szkolenia przystąpiło osiem osób. Dzięki czemu zajęcia mają charakter kameralny. Zatem pytania czy ewentualne wątpliwości rozwiązywać można bezpośrednio, na bieżąco pracując z prowadzącą.. Dzięki tak zorganizowanym zajęciom, cały czas przeznaczony na szkolenie oraz cała praca trenera trafia bezpośrednio do kursantów. Natomiast możliwość prowadzenia konwersacji bezpośrednio z prowadzącym, jak również pomiędzy uczestnikami pozwala na bieżące korygowanie wszelkich potknięć, rozwiewanie wątpliwości dzięki czemu uczestnicy od samego początku nabierają właściwych nawyków oraz umiejętności.

Po opanowaniu przez uczestników podstawowego zasobu słów i zwrotów, uczyć się będą zachowań w tych sytuacjach, jakie na co dzień spotykają podróżnego trafiającego do obcego kraju. Zatem postępowanie na lotnisku, znajdowanie właściwych środków transportu lub poruszanie po mieście to są podstawowe tematy jakie szlifować i zgłębiać będą uczestnicy. Nauczą się też posługiwać się językiem pisanym, niemniej większy nacisk zajęć położony jest na konwersację. Ponadto uczestnicy do swojej dyspozycji otrzymali materiały szkoleniowe stanowiące pomoc i wsparcie podczas doskonalenia nauki. Kurs ukończy się wręczeniem uczestnikom stosownych certyfikatów potwierdzających ich umiejętności.

 

Kurs języka angielskiego

Utworzono dnia 20.01.2021, 10:58

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.   
DOFINANSOWANIE – 238 680,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 238 680,00 zł

 

Opieka wytchnieniowa

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa– edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
DOFINANSOWANIE – 29 376,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 29 376,00 zł