Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolków

Kurs obsługi kopmputera - wzresień - październik 2021

W miesiącu wrześniu 2021 ośmioosobowa grupa uczestników projektu Aktywna integracja krokiem w przyszłość przystępuje do realizacji wybranego przez siebie kursu, którym to był kurs obsługi komputera. Szkolenie objęło 40 godzin dydaktycznych podczas których uczestnicy poznawali lub też doskonalili podstawy obsługi komputera, pracę z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym oraz poruszania się w sieci Internet. Zajęcia prowadzone były stosownie do potrzeb i możliwości uczestników, w taki sposób aby jak najefektywniej przekazać im wiedzę oraz zachęcić do dalszego samodoskonalenia.

Spotkania rozplanowano na kilka tygodni po ok. 5 godzin dydaktycznych dziennie w okresie od września do października 2021. Uczestnicy pracowali w taki sposób, aby osoby które po raz pierwszy zetknęły się z komputerem mogły rozpocząć naukę od podstaw, natomiast te osoby, które zapoznały się już wcześniej z pracą na komputerze, mogły rozwijać i poszerzać wiedzę już posiadaną. Zajęcia zostały opracowane tak, aby uwagę uczestników skierować na nabycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu opracowywania różnego rodzaju pism, właściwego ich edytowania. Pisanie w edytorze tekstu dostarczać ma przede wszystkim wiedzy dotyczącej pisania pism urzędowych, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, właściwego rozmieszczania zapisków na stronie. W kolejnym bloku zajęć, beneficjenci uczyli się też korzystania z programu służącego do prowadzenia różnego rodzaju rachunków. Arkusz kalkulacyjny pozwala w szybki i przystępny sposób sporządzić różnego rodzaju tabele czy wykresy. Jest to proste narzędzie do przekazania informacji w postaci przejrzystych i czytelnych zestawień. Kolejny etap to sieć Internet oraz poczta elektroniczna. Internet to, jak wiadomo, skarbnica wszelkiej wiedzy i niezastąpione dziś narzędzie służące do sprawnego poruszania się po rynku pracy. Za pomocą Internetu a także poczty elektronicznej, można w sposób łatwy i szybki skontaktować się z pracodawcą, przeprowadzić wstępną rozmowę, określić preferencje i zasady ewentualnych spotkań czy rozmów. W dzisiejszych okolicznościach, czas nierzadko jest kluczowym czynnikiem decydującym o znalezieniu zatrudnienia a korzystanie z Internetu oraz poczty e-mail pozwala na jego zaoszczędzenie jak również na dotarcie do wielu potencjalnych ofert jednocześnie. Są to narzędzi bez których trudno jest funkcjonować we współczesnym świecie i poszukiwać pracy na rynku globalnym. Wszyscy doskonale wiedzą, iż bez umiejętności obsługi komputera trudno jest w dzisiejszych czasach zaistnieć w sposób poważy na rynku pracy. Ponadto powszechnie wiadomo jest, iż Internet jest doskonałą formą rozrywki i komunikacji. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich udział w zajęciach.

 

Kurs obsługi kopmputera IX - X 2021

Utworzono dnia 12.04.2022, 09:36

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Opieka wytchnieniowa- edycja 2024

Gmina Bolków  

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy.

DOFINANSOWANIE – 195 840,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 195 840,00 zł

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024

Gmina Bolków

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi asystencji osobistej zwiększają szanse osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, a także pozwalają na uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.  

DOFINANSOWANIE – 660 552,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  - 660 552,00 zł

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.   
DOFINANSOWANIE – 238 680,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 238 680,00 zł

 

Opieka wytchnieniowa

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa– edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
DOFINANSOWANIE – 29 376,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 29 376,00 zł