Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolków

Kurs operatora żurawi przeładunkowych HDS listopad 2021

Na życzenie tegorocznych uczestników projektu Aktywna integracja krokiem w przyszłość w miesiącu listopadzie 2021 zorganizowane zostało szkolenie z zakresu obsługi żurawi przeładunkowych typu HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy). Jest to odmiana dźwigu samochodowego, montowanego na samochodach ciężarowych, umożliwiającego ich samodzielny załadunek oraz rozładunek. Żurawie przeładunkowe i zaliczane są do dźwignic, określanych jako maszyny o pracy przerywanej, przeznaczone do podnoszenia  przemieszczania ładunków w przestrzeni za pomocą haka lub innego urządzenia chwytającego.

Obecnie dwóch uczestników projektu zdecydowało się na przystąpienie do tego szkolenia.

Samochody z HDS od wielu lat stanowią krajobraz placów budów. Auta z hydraulicznym dźwigiem samochodowym są od dawna dostępne na rynku, ale w ostatnich latach znacznie zyskały na popularności. Klienci bardziej zauważają korzyści ze stosowania takich pojazdów i chętniej decydują się na ich wynajmowanie. Pojazdy z HDS, czyli z hydraulicznym dźwigiem samochodowym, nazywane są również żurawiami przeładunkowymi. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie i dotyczy przede wszystkim placów budowlanych, na których nie trzeba stosować dużych dźwigów, jak np. mobilne żurawie wieżowe czy tradycyjne dźwigi wieżowe. Inne przykłady zastosowania to:

  • rozładunek i przenoszenie materiałów budowlanych na paletach, np. cegieł, kostki brukowej, dachówek
  • transport materiałów budowlanych na wyższe kondygnacje obiektów
  • piętrowanie kontenerów
  • przemysł leśny: załadunek i rozładunek ściętych drzew
  • transport, rozładunek i przeładunek przemysłowych kontenerów magazynowych
  • transport i rozładunek kontenerów morskich

Można więc powiedzieć, że główne zadania samochodów z HDS, czyli żurawi przeładunkowych to transport HDS i usługi stacjonarne związane z podnoszeniem i przenoszeniem.

Żurawie przeładunkowe HDS są zaliczane do żurawi przenośnych i podlegają one przepisom Urzędu Dozoru Technicznego. Zatem, aby uzyskać uprawnienia do pracy i prowadzenia żurawia, należy przystąpić do egzaminu sprawdzającego. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje uprawnienia HDS.

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Opieka wytchnieniowa- edycja 2024

Gmina Bolków  

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy.

DOFINANSOWANIE – 195 840,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 195 840,00 zł

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024

Gmina Bolków

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi asystencji osobistej zwiększają szanse osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, a także pozwalają na uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.  

DOFINANSOWANIE – 660 552,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  - 660 552,00 zł

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.   
DOFINANSOWANIE – 238 680,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 238 680,00 zł

 

Opieka wytchnieniowa

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa– edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
DOFINANSOWANIE – 29 376,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 29 376,00 zł