Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolków

I edycja projektu - spotkanie inauguracyjne luty 2020

W dniu 19.02.2020r. uczestnicy I edycji projektu Aktywna integracja krokiem w przyszłość spotkali się z zespołem projektowym. Uczestnicy dyskutowali na temat zasad uczestniczenia w projekcie, korzyści jakie niesie ze sobą przystąpienie do zajęć a także zapoznali się z dokumentacją projektową. Otrzymali także zestawy szkoleniowe, które posłużą do sporządzania notatek podczas trwania szkoleń. Projekt został opracowany w taki sposób by skierować go to tych osób z terenu gminy i miasta Bolków, które w życiu codziennym borykają się z trudnościami związanymi z bezrobociem, niepełnosprawnością czy uzależnieniami.

W lokalu należącym do Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie mieszczącym się przy ul. Bolka 8 B w Bolkowie, 20 uczestników projektu spotkało się z realizatorami projektu aby dokładnie zapoznać się z zasadami uczestnictwa w projekcie, omówić wszelkie szczegóły oraz wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Uczestnicy podpisali również niezbędne dokumenty stanowiące o ich zaangażowaniu w realizację do projektu, a także zapoznali się z metodyką i pracą całego zespołu. Wśród uczestników widoczne było duże zainteresowanie udziałem, chętnie zadawali pytania i wyjaśniali nurtujące ich wątpliwości. Omawiali i dowiadywali się o poszczególne etapy zaplanowanych działań, dyskutowali na temat korzyści płynących z udziału w projekcie oraz możliwości płynących z nowo nabytych umiejętności.  Uczestnicy okazali się być bardzo zainteresowani udziałem w szkoleniach zawodowych i szczerze opisywali w dokumentacji swój preferencje co do zajęć w których chcieliby brać udział. Z pewną rezerwą podchodzili do udziału w treningach rozwoju osobistego raz warsztatach motywacji i komunikacji, gdyż zajęcia te prowadzone będą przez pedagoga i psychologa. Jednak, dzięki wizycie psycholożki-trenerki, wszelkie negatywne emocje zostały rozproszone. Następnie, 20 osobowa grupa uczestników obecnej edycji została podzielona na 2 grupy dziesięcioosobowe, które już za kilka dni rozpoczną udział w warsztatach motywacji i komunikacji. Podział na mniejsze grupy ma na celu jak najdokładniejsze dotarcie do uczestników w sposób umożliwiający im najbardziej efektywny udział w zajęciach. Podczas wyłaniania poszczególnych grup, uwzględnione zostały preferencje uczestników oraz ich możliwości czasowe, rodzinne, komunikacyjne itp. Dzięki temu, uczestnicy będą mogli realizować program zgodnie w wyznaczonym harmonogramem  zgodnie z własnymi możliwościami.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej i ciepłej atmosferze, a zarówno uczestnicy jak i pracownicy Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Bolkowie, rozstai się pełni pozytywnej energii niezbędnej do realizacji kolejnych etapów projektu.

 

Spotkanie inauguracyjne

Utworzono dnia 20.01.2021, 11:12

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.   
DOFINANSOWANIE – 238 680,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 238 680,00 zł

 

Opieka wytchnieniowa

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa– edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
DOFINANSOWANIE – 29 376,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 29 376,00 zł