Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolków

Warsztaty i treningi z psychologiem marzec - czerwiec 2021

Rok 2021 to kolejny rok realizacji projektu Aktywna integracja krokiem w przyszłość. Projekt podobnie jak w roku ubiegłym, realizowany musi być w reżimie sanitarnym z uwagi na panującą wciąż pandemię, jednak przy zastosowaniu wszelkich wymaganych prawem środków oraz takim rozplanowaniu zadań aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczestnikom, zajęcia z psychologiem rozpoczęły się w zaplanowanym terminie. Warsztaty motywacji i komunikacji oraz trening rozwoju osobistego są to te zajęcia, które za każdym razem rozpoczynają cykl wszystkich szkoleń i kursów w jakich udział brać będą uczestnicy projektu. Nowa, 20-toosobowa grupa uczestników podzielona została na cztery 5 osobowe zespoły, które z zachowaniem wymaganych odległości oraz w reżimie sanitarnym przystąpiły do zajęć. Każdy z uczestników wziął udział w 60 godzinach zajęć grupowych złożonych z 30 godzin warsztatów motywacji  i komunikacji oraz 30 godzin treningu rozwoju osobistego. Każdy uczestnik odbył również spotkania indywidualne z psychologiem zaplanowane na 6 godzin podczas których omawiał z trenerem z trenerem te problemy czy sytuacje, które budziły największy niepokój, a których z różnych przyczyn nie chciał lub nie mógł poruszać w trakcie zajęć grupowych. W trakcie zajęć grupowych uczestnicy zapoznali się z zasadami prawidłowej komunikacji, poznali sposoby budowania relacji z nieznanymi osobami, zgłębili techniki aktywnego słuchania, zaczęli podejmować działania w kierunku zmiany dotychczasowego życia „bez pracy”.  Ponadto zapoznali się z technikami redukującymi negatywne emocje oraz uczyli się jak wprowadzać satysfakcjonujące zmiany osobiste, a także jak przezwyciężać problemy życiowe. Pracowali nad właściwym poczuciem własnej wartości, samooceną, radzeniem sobie z krytyką, odbyli trening asertywnych zachowań.

Trening rozwoju osobistego to kontynuacja zajęć z psychologiem, podczas których uczestnicy pracowali nad definiowaniem źródeł stresu oraz sposobami radzenia sobie z nimi, nazywali trudne emocje i poznawali metody radzenia sobie z nimi. Ważnym elementem pracy była praca nad zmianami postaw, zmianami w sposobie myślenia i praca nad przekonaniami na dany temat, ustalenie mocnych stron w dokonywaniu życiowych zmian i praca nad wzrostem odporności psychicznej.

W marę upływu czasu, gdy obostrzenia pandemiczne były sukcesywnie zdejmowane, dzięki pozytywnym postawom uczestników oraz akceptacji trenerek, udało się zrealizować 2 dni zajęć w terenie. Jedna z uczestniczek, czynnie działająca w kole gospodyń wiejskich, postanowiła zaprosić panie psycholożki oraz kolegów i koleżanki z grup szkoleniowych do swojej miejscowości, gdzie przedstawiła im efekty swojej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Po ukończeniu szkoleń uczestnikom wręczone zostaną certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności.

 

 

Zajęcia z psychologiem 2021

Utworzono dnia 16.07.2021, 13:39

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Opieka wytchnieniowa- edycja 2024

Gmina Bolków  

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy.

DOFINANSOWANIE – 195 840,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 195 840,00 zł

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024

Gmina Bolków

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi asystencji osobistej zwiększają szanse osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, a także pozwalają na uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.  

DOFINANSOWANIE – 660 552,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  - 660 552,00 zł

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.   
DOFINANSOWANIE – 238 680,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 238 680,00 zł

 

Opieka wytchnieniowa

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa– edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
DOFINANSOWANIE – 29 376,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 29 376,00 zł