Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolków

Harmonogram działań na lata 2021-2024

Element planu

Czas realizacji

Niezbędne działania

Podmiot odpowiedzialny

Szacunkowy koszt

Ustawienie poidła dla psa przewodnika.

II kwartał 2021 r.

Zakup i ustawienie poidła oraz informacji z opisem „Poidło dla psa przewodnika”

GMOPS

50 zł

Zainstalowanie pętli indukcyjnej w budynku GMOPS

III kwartał 2021 r.

Zakup i montaż 1 kpl. Pętli indukcyjnej

GMOPS

500,00 zł

Wszystkie tablice ogłoszeń w budynku obniżyć do wysokości wzroku osoby siedzącej.

III kwartał 2021 r.

Przewieszenie gablot niżej

GMOPS + ZGK

30,00 zł

Zainstalowanie przy furtce ogrodzeniowej do GMOPS tabliczki zawierającą informację w języku brajla o lokalizacji stanowiska parkingowego przeznaczonego dla osoby z niepełnosprawnościami.

IV kwartał 2024 r.

Zakup i montaż tabliczki

GMOPS + ZGK

800,00 zł

Zamontowanie w holu GMOPS na parterze kolorowej, czytelnej informacji graficznej o rozkładzie pomieszczeń na poszczególnych piętrach

III kwartał 2021 r.

Wydrukowanie i zawieszenie kolorowych informacji o rozkładzie pomieszczeń

GMOPS

20,00 zł

Dostosowanie stron internetowych do spełnienia wymagań ustawy o dostępności cyfrowej

II kwartał 2021 r.

Działania zgodne i diagnozą w audycie dostępności cyfrowej

GMOPS

300,00 zł

Zawarcie umowy z tłumaczem PJM i opublikowanie tej informacji na stronie internetowej GMOPS Bolków

I kwartał 2022 r.

Zawarcie stosownej umowy

GMOPS

0,00 zł

Oznaczenie kontrastowe schodów –pierwszy i ostatni stopień każdego biegu

IV kwartał 2021 r.

wykonania oznakowania schodów

GMOPS + ZGK

200,00 zł

Oznaczenie kontrastowe wejść do wszystkich biur

III kwartał 2021 r.

Przemalowanie wszystkich drzwi – pas przy klamce kolorem kontrastowym

GMOPS + ZGK

500,00 zł

Oznaczenia tyflograficzne na poręczach na każdej kondygnacji

III kwartał 2022 r.

Zakup i montaż tabliczek z tyflografiką

GMOPS

600,00 zł

Oznaczenie poszczególnych pięter, każde piętro osobny kolor

III kwartał 2022 r.

Wydrukowanie i powieszenie na każdym piętrze oznakowań kolorystycznych z cyfrą oznaczającą dane piętro

GMOPS

20,00 zł

Dostosowanie instrukcji ewakuacji budynku, dodanie asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami

II kwartał 2021 r.

Zmiana instrukcji ewakuacji poprzez dodanie zapisów dot. asysty

GMOPS + Stanowisko ds. BHP

1.000,00 zł

Likwidacja barier architektonicznych w postaci progów i jednolite oznakowanie tych, które muszą zostać

III kwartał 2021 r.

Zlecenie profesjonalnej firmie wykonania oznakowania, sfrezowanie tych progów, które można

GMOPS + ZGK

1800,00 zł

Wymiana drewnianych drzwi wejściowych – szerokość skrzydła min 100 cm

IV kwartał 2024 r.

Wymiana drzwi wejściowych

GMOPS+ firma zewnętrzna

10 000 zł

Montaż wycieraczki w sposób trwały do podłoża

 

IV kwartał 2021 r.

Zakup nowej wycieraczki i jej montaż w strefie wejścia

GMOPS + ZGK

200,00 zł

Utwardzić parking przy budynku i wyznaczyć miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami

IV kwartał 2022 r.

Zakup materiałów oraz zatrudnienie firmy do wykonania utwardzanego parkingu (polbruk, płyty ażurowe) oraz oznaczenie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

GMOPS + ZGK

20 000,00 zł

Tylne wejście: wyjście ewakuacyjne i przebudowa schodów

I kwartał 2023 r.

Przebudowa schodów i wykonanie pochylni dla wózków. Wymiana drzwi oraz dostosowanie wejścia dla wózków. Założenie oznakowania o wyjściu ewakuacyjnym.

GMOPS + ZGK

10 000,00 zł

Zamontowanie systemu przywoławczego

I kwartał 2023 r.

Zamontowanie systemu przywoławczego przy furtce ogrodzeniowej (dzwonek) i oznakowanie tabliczką „wejście” (tyflografika)

GMOPS+ firma zewnętrzna

500 zł

Dodatkowy pochwyt przed wejściem głównym.

Tablica informacyjna prze wejściem

I kwartał

2022 r.

Zakup i zamontowanie dodatkowego pochwytu przy wejściu głównym do budynku oraz zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej na wysokości 150 cm przed wejściem.

GMOPS + ZGK

400 zł

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Opieka wytchnieniowa- edycja 2024

Gmina Bolków  

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy.

DOFINANSOWANIE – 195 840,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 195 840,00 zł

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024

Gmina Bolków

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi asystencji osobistej zwiększają szanse osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, a także pozwalają na uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.  

DOFINANSOWANIE – 660 552,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  - 660 552,00 zł

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.   
DOFINANSOWANIE – 238 680,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 238 680,00 zł

 

Opieka wytchnieniowa

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa– edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
DOFINANSOWANIE – 29 376,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 29 376,00 zł