Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolków

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Gminno- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że w 2023 roku realizuje refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych. Refundacja dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

  • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB do dnia 21.12.2022 r. lub po tej dacie jeśli żródło jest nowo zainstalowane,
  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r.
W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. obowiązuje dochód z 2022 r.

Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

 

Jak otrzymać refundację podatku VAT:

  • pobierz i złóż wypełniony wniosek wraz z załącznikami dotyczącymi składu gospodarstwa domowego oraz dochodu członków rodziny - w GMOPS w Bolkowie
  • do wniosku dołącz pierwszą fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy oraz dowód zapłaty - nie później niż 30 dni od dnia  otrzymania faktury,
  • przez cały 2023 r. każdorazowo po otrzymaniu faktury za paliwo gazowe, dostarcz ją wraz z potwierdzeniem opłaty oraz wypełnionym wnioskiem do GMOPS w Bolkowie
  • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku,
  • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku.
  • Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

kontakt:
Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych mgr Ada Oczachowska
tel. 75 741 33 75
wew. 26
e-mail: ada.oczachowska@gmopsbolkow.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.   
DOFINANSOWANIE – 238 680,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 238 680,00 zł

 

Opieka wytchnieniowa

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa– edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
DOFINANSOWANIE – 29 376,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 29 376,00 zł