Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolków

Kurs komputerowy październik 2020

W październiku 2020 kolejna, siedmioosobowa grupa uczestników projektu Aktywna integracja krokiem w przyszłość przystępuje do realizacji wybranego przez siebie kursu. Tym razem jest to kurs obsługi komputera. Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych podczas których uczestnicy będą poznawać lub doskonalić podstawy obsługi komputera, pracę z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym oraz poruszania się w sieci Internet. Zajęcia prowadzone są stosownie do potrzeb i możliwości uczestników, w taki sposób aby jak najefektywniej przekazać im wiedzę oraz zachęcić do dalszego samodoskonalenia.

Spotkania rozplanowano na kilka tygodni po ok. 5 godzin dydaktycznych dziennie. Uczestnicy pracują w taki sposób, aby osoby które po raz pierwszy zetknęły się z komputerem mogły rozpocząć naukę od podstaw, natomiast te osoby, które zapoznały się już wcześniej z pracą na komputerze, mogły rozwijać i poszerzać wiedzę już posiadaną. Zajęcia zostały opracowane tak, aby uwagę uczestników skierować na nabycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu opracowywania różnego rodzaju pism, właściwego ich edytowania. Pisanie w edytorze tekstu dostarczać ma przede wszystkim wiedzy dotyczącej pisania pism urzędowych, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, właściwego rozmieszczania zapisków na stronie. W kolejnym bloku zajęć, beneficjenci nauczą się też korzystania z programu służącego do prowadzenia różnego rodzaju kalkulacji. Arkusz kalkulacyjny pozwala w szybki i przystępny sposób sporządzić różnego rodzaju tabele czy wykresy. Jest to proste narzędzie do przekazania informacji w postaci przejrzystych i czytelnych zestawień. Kolejny etap to sieć Internet oraz poczta elektroniczna. Internet to, jak wiadomo, skarbnica wszelkiej wiedzy i niezastąpione dziś narzędzie służące do sprawnego poruszania się po rynku pracy. Za pomocą Internetu a także poczty elektronicznej, można w sposób łatwy i szybki skontaktować się z pracodawcą, przeprowadzić wstępną rozmowę, określić preferencje i zasady ewentualnych spotkań czy rozmów. W dzisiejszych okolicznościach, czas nierzadko jes kluczowym czynnikiem decydującym o znalezieniu zatrudnienia a korzystanie z Internetu oraz poczty e-mail pozwala na jego zaoszczędzenie jak również na dotarcie do wielu potencjalnych ofert jednocześnie. Są to narzędzi bez których trudno jest funkcjonować we współczesnym świecie i poszukiwać pracy na rynku globalnym. Wszyscy doskonale wiedzą, iż bez umiejętności obsługi komputera trudno jest w dzisiejszych czasach zaistnieć w sposób poważy na rynku pracy. Ponadto powszechnie wiadomo jest, iż Internet jest doskonałą formą rozrywki i komunikacji.Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w zajęciach.

Kurs komputerowy

Utworzono dnia 20.01.2021, 11:55

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Opieka wytchnieniowa- edycja 2024

Gmina Bolków  

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy.

DOFINANSOWANIE – 195 840,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 195 840,00 zł

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024

Gmina Bolków

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi asystencji osobistej zwiększają szanse osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, a także pozwalają na uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.  

DOFINANSOWANIE – 660 552,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  - 660 552,00 zł

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.   
DOFINANSOWANIE – 238 680,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 238 680,00 zł

 

Opieka wytchnieniowa

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa– edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
DOFINANSOWANIE – 29 376,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 29 376,00 zł