Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolków

Kurs obsługi koparko-ładowarki lipiec 2020

Pięcioro uczestników projektu przystąpiło do kursu obsługi koparko-ładowarki. Pani Daria udowodniła przy tym, że nie ma innych zajęć dedykowanych dla kobiet a innych dla mężczyzn! Szkolenia odbywać się będą w Jeleniej Górze, w Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, obejmując łącznie 172 godziny zajęć, w tym 60 godzin teorii i 112 godzin praktyki. Zajęcia prowadzone będą pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów na co dzień szkolących w zawodzie operatora koparko-ładowarki. Kursanci, podczas intensywnego cyklu szkoleń, poznawać będą teoretyczne i praktyczne zasady pracy koparko-ładowarek. Część godzin kursu poświęcone zostają na zajęcia teoretyczne, podczas których beneficjenci zgłębiać będą wiedzę z zakresu użytkowania eksploatacyjnego urządzeń, budowy silników spalinowych, budowy koparko-ładowarek. Kolejny blok szkoleń przybliżać będzie swoim programem wiedzę z zakresu przedmiotów takich jak elementy hydrauliki, podstawami elektrotechniki, technologia robót koparko-ładowarki. W ramach szkoleń przewidziane są także zajęcia pozwalające uczestnikom na poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji technicznej związanej z eksploatacją urządzeń. Obowiązkowym elementem kursu będą również zajęcia z bezpieczeństwa i higieny pracy umożliwiające uczestnikom poznanie zasad bezpiecznej pracy na koparko-ładowarkach. Po treningu teoretycznym, plan zajęć przewiduje szkolenia praktyczne, gdzie panowie będą mogli bezpośrednio na urządzeniach przećwiczyć uzyskane umiejętności i wiedzę. Zajęcia zorganizowane zostaną w terenie, na rzeczywistych urządzeniach pracujących na co dzień na budowach. Uczestnicy będą mogli doświadczyć realnej pracy na urządzeniu oraz przetrenować pozyskane umiejętności teoretyczne. Po odbyciu wszystkich warsztatów, oraz zaliczeniu egzaminu końcowego, uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje i uprawnienia do pracy na koparko-ładowarkach.

Kurs obsługi koparko-ładowarki

Utworzono dnia 20.01.2021, 11:01

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Opieka wytchnieniowa- edycja 2024

Gmina Bolków  

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy.

DOFINANSOWANIE – 195 840,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 195 840,00 zł

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024

Gmina Bolków

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi asystencji osobistej zwiększają szanse osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, a także pozwalają na uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.  

DOFINANSOWANIE – 660 552,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  - 660 552,00 zł

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.   
DOFINANSOWANIE – 238 680,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 238 680,00 zł

 

Opieka wytchnieniowa

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa– edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
DOFINANSOWANIE – 29 376,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 29 376,00 zł