Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolków

Spotkanie inauguracyjne - 23.02.2022

W dniu 23.02.2022r. uczestnicy III edycji projektu Aktywna integracja krokiem w przyszłość spotkali się z zespołem projektowym. Jak zawsze omawiano zasady uczestniczenia w projekcie, korzyści jakie niesie ze sobą przystąpienie do zajęć. Uczestnicy otrzymali zestawy szkoleniowe, które posłużą do sporządzania notatek podczas trwania szkoleń. Projekt został opracowany w taki sposób by skierować go to tych osób z terenu gminy i miasta Bolków, które w życiu codziennym borykają się z trudnościami związanymi z bezrobociem, niepełnosprawnością czy uzależnieniami.

W lokalu należącym do Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie mieszczącym się przy ul. Bolka 8 B w Bolkowie, 20 uczestników projektu spotkało się z realizatorami projektu aby dokładnie zapoznać się z zasadami uczestnictwa w projekcie, omówić wszelkie szczegóły oraz wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Uczestnicy podpisali również niezbędne dokumenty stanowiące o ich zaangażowaniu w realizację do projektu, a także zapoznali się z metodyką i pracą całego zespołu. Wśród uczestników widoczne było duże zainteresowanie udziałem, chętnie zadawali pytania i wyjaśniali nurtujące ich wątpliwości. Omawiali i dowiadywali się o poszczególne etapy zaplanowanych działań, dyskutowali na temat korzyści płynących z udziału w projekcie oraz możliwości płynących z nowo nabytych umiejętności.  Uczestnicy okazali się być bardzo zainteresowani udziałem w szkoleniach zawodowych i szczerze opisywali w dokumentacji swój preferencje co do zajęć w których chcieliby brać udział. Z pewną rezerwą podchodzili do udziału w treningach rozwoju osobistego raz warsztatach motywacji i komunikacji, gdyż zajęcia te prowadzone będą przez pedagoga i psychologa. Jednak, dzięki wizycie psycholożki-trenerki, wszelkie negatywne emocje zostały rozproszone. Następnie, 20 osobowa grupa uczestników obecnej edycji została podzielona na 2 grupy dziesięcioosobowe, które już wkrótce rozpoczną udział w warsztatach motywacji i komunikacji. Podział na mniejsze grupy ma na celu jak najdokładniejsze dotarcie do uczestników w sposób umożliwiający im najbardziej efektywny udział w zajęciach. Podczas wyłaniania poszczególnych grup, uwzględnione zostały preferencje uczestników oraz ich możliwości czasowe, rodzinne, komunikacyjne itp. Dzięki temu, uczestnicy będą mogli realizować program zgodnie w wyznaczonym harmonogramem  zgodnie z własnymi możliwościami.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej i ciepłej atmosferze, a zarówno uczestnicy jak i pracownicy Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Bolkowie, rozstai się pełni pozytywnej energii niezbędnej do realizacji kolejnych etapów projektu.

Spotkanie inauguracyjne III 2022

Utworzono dnia 12.04.2022, 10:16

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Opieka wytchnieniowa- edycja 2024

Gmina Bolków  

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy.

DOFINANSOWANIE – 195 840,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 195 840,00 zł

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024

Gmina Bolków

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi asystencji osobistej zwiększają szanse osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, a także pozwalają na uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.  

DOFINANSOWANIE – 660 552,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  - 660 552,00 zł

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.   
DOFINANSOWANIE – 238 680,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 238 680,00 zł

 

Opieka wytchnieniowa

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa– edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
DOFINANSOWANIE – 29 376,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 29 376,00 zł