Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolków

AKTYWNA INTEGRACJA KROKIEM W PRZYSZŁOŚĆ

Aktywna integracja krokiem w przyszłość. Jest to nowy projekt Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, rozpoczynający się w roku 2020. GMOPS w Bolkowie od kilku już lat czynnie pozyskuje fundusze na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu udzielenie wsparcia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Kontynuując zatem dobrą praktykę, GMOPS w Bolkowie rozpoczął realizację kolejnego projektu konkursowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Po wielkim sukcesie projektów realizowanych w latach poprzednich, GMOPS w Bolkowie ponownie przystąpił do konkursu organizowanego przez Dolnośląski Urząd Pracy w Wałbrzychu w celu pozyskania środków na realizację projektu. Tegoroczny projekt został zaplanowany na okres trzech lat. Pierwsze działania rozpoczęły się w styczniu 2020r. Zakończenie zaplanowano na grudzień 2022r. Wcześniejsze lata pracy nad projektami wykazały, iż potrzeby mieszkańców naszej gminy w zakresie wsparcia osób najbardziej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wciąż jest bardzo duże. Natomiast stałe sygnały ze środowiska wskazują, iż zainteresowanie mieszkańców gminy udziałem w zajęciach rokrocznie wzrasta. Idąc wypracowanym już szlakiem, ponownie do projektu zakwalifikowane zostaną osoby korzystające z pomocy społecznej tut. Ośrodka.


Grupa ta wybierana jest nieprzypadkowo, albowiem klientami pomocy społecznej najczęściej są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej na ogół brakiem pracy. Bezrobocie, często spowodowane brakiem odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, od lat nękające mieszkańców naszej gminy jest tym czynnikiem, który najbardziej destrukcyjnie wpływa na postawy oraz sposób myślenia. Brak stałej pracy a co się z tym wiąże ograniczone środki finansowe, niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb wpływają negatywnie na sposób myślenia, samooceny i demotywują do podejmowania jakichkolwiek działań. Osoby te, niejednokrotnie nie potrafią samodzielnie poradzić sobie z problemami, znaleźć konstruktywnych rozwiązań swoich spraw czy zdecydować się na wprowadzenie w życiu zmian.

Uczestnicy wyłonieni zostaną przez pracowników socjalnych Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, którzy dzięki najbliższemu kontaktowi z klientami, mogą najbardziej rzetelnie ocenić ich potrzeby i zdiagnozować konieczność udzielenia im odpowiedniej pomocy. Analiza potrzeb uczestników pozwala na rzetelne określenie potrzeb osób i ich rodzin oraz udzielenie im kompleksowego wsparcia zmierzającego do wyjścia z bezrobocia oraz systemu pomocy społecznej i powrotu lub rozpoczęcia funkcjonowania w obecnej dobie ekonomiczno-społecznej. Natomiast wiedza na temat oczekiwań osób korzystających z pomocy społecznej, pozwoli na zorganizowanie zajęć w taki sposób, aby maksymalnie odpowiedzieć na te potrzeby, wpłynąć na wzrost samooceny a następnie aktywności zawodowej i społecznej, zwiększyć zdolności komunikacyjne, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Projekt realizowany w tym roku przez GMOPS w Bolkowie, ma stanowić odpowiedź na zdefiniowane potrzeby mieszkańców gminy Bolków. Zajęcia organizowane w jego ramach obejmą szereg spotkań i warsztatów ze specjalistami różnych dziedzin. Zrealizowane zostaną także warsztaty i szkolenia zawodowe i kompetencyjne. Wesprą one mieszkańców naszej gminy w sposób kompleksowy. Pozwolą nie tylko na wzmocnienie postawy oraz też umożliwią nabycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do znalezienia pracy. Zadaniem trenerów pracujących na rzecz uczestników będzie kompleksowa pomoc w znalezieniu wyjścia z trudnej sytuacji życiowej, nabycie umiejętności właściwej oceny danego zdarzenia i uzyskanie dystansu do wszelkich problemów.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Opieka wytchnieniowa- edycja 2024

Gmina Bolków  

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy.

DOFINANSOWANIE – 195 840,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 195 840,00 zł

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024

Gmina Bolków

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi asystencji osobistej zwiększają szanse osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, a także pozwalają na uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.  

DOFINANSOWANIE – 660 552,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  - 660 552,00 zł

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.   
DOFINANSOWANIE – 238 680,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 238 680,00 zł

 

Opieka wytchnieniowa

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa– edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
DOFINANSOWANIE – 29 376,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 29 376,00 zł