Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolków

Kurs obsługi wózka widłowego - listopad 2021

Obsługa wózków widłowych to kolejny kurs cieszący się dużym zainteresowaniem wśród uczestników projektu. W tym roku na udział w tym szkoleniu zdecydowało się 5 panów, którzy w miesiącu listopadzie 2021r. przystąpili do zajęć. . Proces szkolenia jak zawsze obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, dopasowany jest do umiejętności i predyspozycji uczestników szkolenia. Szkolenie prowadzą instruktorzy, posiadający doświadczenie w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniu, uprawnienia instruktorskie wydane przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach oraz uprawnienia pedagogiczne.

W ramach przygotowania teoretycznego, kursanci poznają budowę wózków jezdniowych, zasady ich eksploatacji, jak również warunki bezpiecznej pracy z tymi urządzeniami.

Głównymi zadaniami szkolenia są przedstawienie i zaznajomienie kursantów z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń objętych zakresem szkolenia,
poznanie technicznych wiadomości dotyczących podstaw budowy wózków jezdniowych, ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa wystarczających do:


– oceny stanu technicznego urządzenia przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy,
– bezpiecznej obsługi urządzeń objętych programem,
– optymalnego wykorzystania urządzenia,
– identyfikacji zagrożeń,
– umiejętnego wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej przeznaczonej dla operatora.
Zaznajomienie się z wyposażeniem i techniką transportu ładunków umożliwiającą operatorowi:
– wykonanie operacji efektywnie i bez narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych,
– wykonywanie wózkiem jezdniowym operacji w rzeczywistych warunkach pracy.


Nabycie umiejętności sterowania w tym:
– precyzję ruchów,
– ocenę wielkości (masy) ładunków i odległości, oraz położenia środka ciężkości,
– optymalne wykorzystanie urządzenia,
- postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

Kurs pozwala uzyskać kwalifikacje niezbędne do obsługi wózka jezdniowego. Uprawnienia do pracy uzyskują jednak tylko te osoby, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu przeprowadzanego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

 

Kurs obsługi wózka widłowego

Utworzono dnia 12.04.2022, 09:41

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Opieka wytchnieniowa- edycja 2024

Gmina Bolków  

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy.

DOFINANSOWANIE – 195 840,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 195 840,00 zł

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024

Gmina Bolków

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi asystencji osobistej zwiększają szanse osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, a także pozwalają na uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.  

DOFINANSOWANIE – 660 552,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  - 660 552,00 zł

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.   
DOFINANSOWANIE – 238 680,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 238 680,00 zł

 

Opieka wytchnieniowa

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa– edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
DOFINANSOWANIE – 29 376,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 29 376,00 zł