Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolków

Warsztaty i treningi z psychologiem maj 2020

Uczestnicy projektu w pierwszym etapie realizacji zadań przystąpili do zajęć z psychologiem. Z uwagi na sytuację pandemii w Polsce, zajęcia zostały przeorganizowane, aby dostosować się do obowiązujących przepisów sanitarnych przez co został zmieniony charakter zajęć jak również ich zasady. Grupy uczestników zostały podzielone na 5 osobowe zespoły, które z zachowaniem wymaganych odległości oraz w reżimie sanitarnym uczestniczyły w zajęciach.

Każdy z uczestników weźmie udział w 60 godzinach zajęć grupowych złożonych z 30 godzin warsztatów motywacji  i komunikacji oraz 30 godzin treningu rozwoju osobistego. Każdy uczestnik odbędzie również spotkania indywidualne z psychologiem zaplanowane na 6 godzin podczas których będzie mógł omówić z trenerem te problemy czy sytuacje krytyczne, których z różnych przyczyn nie chce lub nie może poruszać w trakcie zajęć grupowych. W trakcie zajęć grupowych uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowej komunikacji. Realizując warsztaty motywacji i komunikacji społecznej skupią się na takich zagadnieniach jak sposoby budowania relacji z nieznanymi osobami, techniki aktywnego słuchania, podejmowanie działań w kierunku zmiany dotychczasowego życia „bez pracy”, normy i zasady współuczestniczenia w grupie.  W czasie trwania zajęć poznawać będą techniki redukujące negatywne emocje oraz nauczą się jak wprowadzać satysfakcjonujące zmiany osobiste, oraz jak przezwyciężać problemy życiowe. Będą pracować nad właściwym poczuciem własnej wartości, samooceną, radzeniem sobie z krytyką a także odbędą trening asertywnych zachowań.

Trening rozwoju osobistego to kontynuacja zajęć z psychologiem, podczas których uczestnicy pracować będą nad definiowaniem źródeł stresu oraz sposobami radzenia sobie z nimi, definiować będą trudne emocje i metody radzenia sobie z nimi. Ponadto zajmą się rodzajami konfliktów prywatnych i zawodowych oraz sposoby znajdowania rozwiązań tych konfliktów. Ważnym elementem pracy będzie praca nad zmianami w sposobie myślenia i praca nad przekonaniami na dany temat, ustalenie mocnych stron w dokonywaniu życiowych zmian i praca nad wzrostem odporności psychicznej.

Po ukończeniu szkoleń beneficjentom wręczone zostaną certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności.

 

Zajęcia z psychologiem

Utworzono dnia 20.01.2021, 11:08

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.   
DOFINANSOWANIE – 238 680,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 238 680,00 zł

 

Opieka wytchnieniowa

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa– edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
DOFINANSOWANIE – 29 376,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 29 376,00 zł