Sala siłowo- ruchowa

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, informuje, że od stycznia 2019r. sala siłowo- ruchowa będzie czynna:

poniedziałek w godz.  17.00 – 20.00

piątek  w godz. 17.00 – 20.00

sobota  w godz.  16.00 – 18.00

Sala znajduje się przy ul. Bolka 8 w Bolkowie, na I piętrze budynku Zespołu Obsługi Szkół.

Nabór wniosków na realizację programów opiekuńczo – wychowawczych i sportowych

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór wniosków na realizację programów opiekuńczo – wychowawczych i sportowych w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla gminy Bolków na rok 2019

 

  1. Zajęcia pozalekcyjne w formie wspinaczki górskiej z wykorzystaniem elementów profilaktyki w Bolkowie

 

  1. Forma świadczenia usługi:

umowa cywilnoprawna

  1. Okres obowiązywania umowy :

01.02.2019 -31.12.2019 ( z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2019r.), ilość tygodni – 36

  1. Liczba godzin świadczonych zajęć:

3 godziny tygodniowo ( godziny popołudniowe)

Informacja o wyborze wniosków

Wykaz wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolków na rok 2019

 

Lp Nazwa programu Imię i nazwisko prowadzącego
1 Zajęcia z elementami Profilaktyki w świetlicy wiejskiej w Wolbromku Agata Petkowicz
2 Zajęcia z elementami Profilaktyki w świetlicy wiejskiej w Lipie Magdalena Kupiec
3 Zajęcia profilaktyczno rekreacyjno-sportowe w Kaczorowie Mirosław Jaworski
4 Zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami Profilaktyki – Lipa Stanisław Waligóra
5 Sala siłowo-ruchowa w Bolkowie Dariusz Morawski

 

Dyrektor GMOPS

mgr Renata Maziarz

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja w sprawie wyłonienia realizatora zadania, w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 20.11.2018r. na przeprowadzenie  szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje uczestników projektu pt. Zaprojektuj z nami swoją przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0001/17-00

 

Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęło siedem ofert.

Na podstawie analizy otrzymanych ofert wybrano najkorzystniejszą złożoną przez: Ośrodek Szkolenia Kierowców RADAR Robert Stelmaszczyk.

Dyrektor GMOPS w Bolkowie

Renata Maziarz

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Bolków ul. Rynek 1, 59-420 Bolków w związku z realizacją drugiej edycji projektu pt. Zaprojektuj z nami swoją przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0001/17-00

zaprasza do złożenia oferty na:

usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie  szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje uczestników projektu.

NAZWA  I ADRES REALIZATORA (zwanym dalej Zamawiającym):

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie

  1. Kolejowa 10, 59-420 Bolków

tel. 75 74 13 375

zapytanie ofertowe z 20.11.2018

załącznik 1;   załącznik 2załącznik 3