UWAGA

Porady prawne z zakresu przemocy

Ogłoszenie o naborze

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków zatrudni pracownika socjalnego na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika

Nazwa stanowiska: pracownik socjalny

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Forma zatrudnienia: z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na zastępstwo w związku z nieobecnością pracownika na czas trwania nieobecności.

Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2020 r.

Liczba stanowisk: 1

Szczegóły oraz informacje w linku: https://gmopsbolkow.ssdip.bip.gov.pl/oferty-pracy/pracownik-socjalny.html

bądź pod numerem telefonu: 75 741 33 75

Punkt Konsultacyjny

Szukamy pracownika