19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Zespół Interdyscyplinarny w Bolkowie jest koordynatorem Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, partnerami są:

  1. Gminno- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie
  2. Komisariat Policji w Bolkowie
  3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie
  4. Gminno- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolkowie
  5. Zespół Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie
  6. Szkoły Podstawowe w Sadach Górnych, Lipie i Kaczorowie
  7. Przedszkole Samorządowe w Bolkowie.

Głównym celem kampanii, która organizowana jest na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata, jest budowanie lepszego świata wolnego  od przemocy, świata bezpiecznego, gwarantującego wszystkim prawidłowy rozwój. Autorem kampanii jest Women’s World Summit Foundation, w Polsce  koordynatorem jest  Fundacja po DRUGIE.  Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy,  prowadzone działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

W pierwszych 19 dniach listopada w placówkach oświatowych odbędą się liczne imprezy, które mają przypomnieć o wartościach zapewniającym naszym dzieciom lepsze, bezpieczne życie.

Jeżeli w Twojej rodzinie jest problem przemocy, szukasz pomocy, przyjdź pomożemy.

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Harmonogram wypłat

Harmonogram wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego w okresie od października 2019 do października 2020

okresy zasiłkowe dla poszczególnych świadczeń:

świadczenia rodzinne od 01.11.2019 do 31.10.2020

świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+) od 01.10.2019 do 31.05.2021

fundusz alimentacyjny od 01.10.2019 do 30.09.2020

POPŻ Podprogram 2019

Podprogram 2019 – opóźnienie rozpoczęcia

 

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności.

Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone się o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa.  Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki – ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.

Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy.

Kolorowe podwórka w Kaczorowie

Spotkanie z dziećmi w Kaczorowie zakończyło cykl Kolorowych Podwórek w gminie Bolków. Dziękujemy za udział!