Category Archives: Profilaktyka uzależnień

Nabór wniosków na realizację programów opiekuńczo – wychowawczych i sportowych

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór wniosków na realizację programów opiekuńczo – wychowawczych i sportowych w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla gminy Bolków na rok 2019

 

  1. Zajęcia pozalekcyjne w formie wspinaczki górskiej z wykorzystaniem elementów profilaktyki w Bolkowie

 

  1. Forma świadczenia usługi:

umowa cywilnoprawna

  1. Okres obowiązywania umowy :

01.02.2019 -31.12.2019 ( z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2019r.), ilość tygodni – 36

  1. Liczba godzin świadczonych zajęć:

3 godziny tygodniowo ( godziny popołudniowe)

Informacja o wyborze wniosków

Wykaz wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolków na rok 2019

 

Lp Nazwa programu Imię i nazwisko prowadzącego
1 Zajęcia z elementami Profilaktyki w świetlicy wiejskiej w Wolbromku Agata Petkowicz
2 Zajęcia z elementami Profilaktyki w świetlicy wiejskiej w Lipie Magdalena Kupiec
3 Zajęcia profilaktyczno rekreacyjno-sportowe w Kaczorowie Mirosław Jaworski
4 Zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami Profilaktyki – Lipa Stanisław Waligóra
5 Sala siłowo-ruchowa w Bolkowie Dariusz Morawski

 

Dyrektor GMOPS

mgr Renata Maziarz