Category Archives: 2014

Kurs komputerowy

Kolejnym kursem zorganizowanym w czerwcu 2014r, dla beneficjentów projektu Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę są zajęcia z zakresu obsługi komputera. Uczestnicy podczas zajeć naywać będą umiejętności z zakresu obsługi programów Word, Exel, Paint oraz poruszania się po sieci Internet. Do dyspozycji nowe komputery wyposażone w najnowocześniejsze oprogramowanie,  oraz fachową literaturę służącą nauce obsługi programów. Pod kierunkiem trenera przystąpili do zajęć obejmujący 50 godzin dydaktycznych poświęconych zgłębieniu wiedzy z zakresu obsługi edytora tekstu, programu kalkulacyjnego, poruszania się w sieci, posługiwania komunikatorami i pisania wiadomości e-amail.

Kurs prawa jazdy kategorii B

Kurs prawa jazdy kategorii B jest kursem, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Beneficjentów projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? nie trzeba również zachęcać do wzięcia w nim udziału. Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie od kilku już lat w trakcie realizowanego projektu, na życzenie beneficjentów, organizuje kursy dla osób chcących zdobyć umiejętności prowadzenia samochodu osobowego. Tegoroczni uczestnicy projektu Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę również z dużym zainteresowaniem zgłosili swoją gotowość do wzięcia udziału w szkoleniu. W obecnych czasach posiadanie prawa jazdy a tym samym mobilności jest elementem niezbędnym do poszukiwania pracy i kontaktów z pracodawcami. W czerwcu 2014r. 12 uczestników przystąpiło do kursu. Na potrzeby uczestników zatrudnieni zostali instruktorzy ze szkoły nauki jazdy na co dzień szkolący przyszłych kierowców.

Kurs gastronomiczny

Miesiąc czerwiec dla uczestników projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? obfituje w kursy i szkolenia. W tym miesiącu rozpoczęły się równolegle trzy różne szkolenia, w których beneficjenci projektu zdecydowali się wziąć udział. Dwie panie przystąpiły do zajęć zorganizowanych w profesjonalnej kuchni przy schronisku młodzieżowym w Jaworze, gdzie na co dzień przygotowuje się i wydaje posiłki dla mieszkańców internatu i kadry pracowniczej. Uczestniczki będą miały możliwość zapoznania się z zasadami pracy w dużej kuchni, zaplanowanej na pracę w większym formacie, gdzie niezmiernie ważnym czynnikiem jest współpraca grupowa.

Wyjazd do kina maj 2014

 W dniu 21 maja 2014r. beneficjenci projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? wzięli udziału w rekreacyjnym wyjeździe do kina do Wałbrzycha. Tym razem uczestnicy zdecydowali, iż chcą obejrzeć jedną z najnowszych ale już niezwykle głośną produkcję polskiego kina pt. ?Powstanie Warszawskie?. Film zupełnie inny od wszystkich ukazuje obraz autentycznych wydarzeń mających miejsce podczas wydarzeń z czasu od 01 sierpnia do 03 października 1944r. w Warszawie. Obraz ukazuje samotną walkę słabo uzbrojonych oddziałów powstańczych przez 63 dni prowadzących walki z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją w dniu 3 października 1944. W trakcie dwumiesięcznych walk strona polska poniosła ogromne straty w postaci wielu tysięcy rannych i zabitych oraz w postaci zniszczenia ogromnej części Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski.

Zajęcia z doradcą zawodowym

Zajęcia z doradcą zawodowym to już stały punkt realizacji projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę?. Podczas pięciodniowego bloku zajęć uczestnicy wezmą udział w warsztatach oraz szkoleniach pozwalających im określić swoją pozycję na obecnym rynku pracy. Zajęcia maja na celu zdefiniowanie i odnalezienie własnych możliwości, określenie posiadanych umiejętności i odniesienie ich do ofert pracy istniejących na obecnym rynku. Warsztaty mają również pomóc uczestnikom w określeniu własnych mocnych i słabych stron, określających ich potencjał jako ewentualnych pracowników.