Category Archives: 2012

Spotkanie integracyjne – zakończenie projektu

W dniu 20 grudnia 2012r. dla beneficjentów projektu Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę zorganizowano spotkanie integracyjne. Celem potkania było spędzenie czasu w sposób nieformalny, sprzyjający luźnej rozmowie stanowiącej wstęp do poczynienia wniosków i analiz z dotychczasowego funkcjonowania projektu. Spotkanie było ostatnim zaplanowanym elementem projektu, zatem nadszedł czas pewnego rodzaju podsumowań i refleksji. Beneficjenci, zaproszeni przez nich goście a także zespół projektowy dyskutowali zatem na temat spostrzeżeń uczestników dotyczących udziału w projekcie, korzyści jakie wynieśli. Analizowano również wnioski beneficjentów i oceny realizacji podobnych działań w przyszłości, ich znaczenia dla mieszkańców Bolkowa. Dyskusje miały charakter bardzo luźny, elastyczny natomiast poczęstunek złożony z potraw staropolskiej kuchni, urozmaiconej kuchniami regionalnymi umilał spędzenie tego czasu.

Wyjazd do teatru grudzień 2012

W związku ze zbliżającym się zakończeniem piątej edycji projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? dla beneficjentów zorganizowany został wyjazd rekreacyjny do Jeleniej Góry do teatru. W związku z atmosferą okresu przygotowań do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, beneficjenci wraz z wybranymi przez siebie osobami towarzyszącymi oraz zespół projektowy udali się w mroźny, grudniowy poranek na spektakl pt. ?Scroodge. Opowieść wigilijna.? Wszyscy uczestnicy wyjazdu z zaciekawieniem udali się na sztukę, zasiadając w pięknych wnętrzach secesyjnego budynku teatru w Jeleniej Górze. Treść i temat sztuki znane są ogólnie albowiem każdy niejednokrotnie zetknął się z różnego rodzaju jej adaptacjami oraz formami interpretacji, jednak obejrzenie jej na żywo z udziałem prawdziwych aktorów, wśród licznie zgromadzonej publiczności stanowiło jedyne w swoim rodzaju przeżycie. Pozwoliło też odkryć na nowo znaczenie i sens niesionego przesłania. Uczestnicy biorący udział w spektaklu z zaciekawieniem śledzili losy tytułowego Scroodge?a, skąpego bogacza nieczułego na ludzkie potrzeby, który doświadcza swoistej przemiany w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Ta wewnętrzna zmiana związek ma z nietypowymi wizytami duchów ukazujących Scroodge?owi w sposób bardzo obrazowy jego doczesne oraz ewentualne, przyszłe losy.

Kurs opiekuna osób starszych i chorych

Opiekun osób starszych i chorych to nowe szkolenie zorganizowane po raz pierwszy w ramach projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę?. Spośród tegorocznych beneficjentów projektu, trzy panie zgłosiły chęć wzięcia udziału w podobnym szkoleniu, zatem wychodząc naprzeciw potrzebom uczestniczek, zorganizowano dla nich kurs. W dzisiejszych czasach w każdej niemal rodzinie jest osoba zmagająca się z problemami zdrowotnymi a także ktoś starszy. Nie zawsze mamy czas i możliwość zapewnić im właściwą pomoc i opiekę, stąd pomoc osoby wykwalifikowanej, potrafiącej podać leki, zareagować w szybki i odpowiedni sposób na potrzeby podopiecznego lub udzielić pierwszej pomocy wydaje się być niezbędna. Uczestniczki szkolenia pod kierunkiem wykwalifikowanej trenerki, na co dzień pracującej w zawodzie pielęgniarki i ratownika medycznego, dowiadywały się w jaki sposób zapewnić pomoc oraz niezbędną opiekę osobie starszej, chorej.

Poradnictwo zawodowe – nowi beneficjenci

W związku z pozyskaniem nowej grupy beneficjentów projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? stało się koniecznym zorganizowanie dla nich zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, albowiem jest to jedno z niezbędnych szkoleń jakie przechodzą wszyscy uczestnicy projektów. Umiejętności z zakresu efektywnego poruszania się po rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych czy autoprezentacji stanowią kanwę poważnego poszukiwania pracy. W uzyskaniu podobnych umiejętności pomóc maja zajęcia z doradcą zawodowym, który będąc specjalistą w dziedzinie efektywnego poszukiwania pracy, wskaże w jaki sposób odpowiadać na oferty pracy, jak przedstawić swoją osobę aby wydała się pracodawcy atrakcyjna oraz jak docierać ze swoją propozycją do przedsiębiorców. Warsztat dla nowej sześcioosobowej grupy beneficjentów odbywają się w kameralnej atmosferze małej salki miejscowego hotelu, gdzie uczestnicy maja możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem, a jednocześnie pracują z narzędziami takimi jak prezentacje multimedialne, wykresy, zestawienia tabelaryczne co pozwala w zwięzły sposób ukazać tematykę zajęć.

Zajęcia z psychologiem – nowi beneficjenci

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy i miasta Bolków udziałem w projektach realizowanych przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, w miesiącu październiku 2012r. do beneficjentów już biorących udział w projekcie ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? dołączyła nowa, sześcioosobowa grupa.  Ponieważ podstawą właściwego przebiegu szkoleń jest udział w zajęciach z psychologiem, dla nowopozyskanych beneficjentów zorganizowane zostały warsztaty z psychologiem. Objęły one swoim zakresem obowiązkową tematykę podobnych zajęć, nakierowaną na pracę nad poprawą własnego wizerunku, wzmocnieniu postaw społecznych, wzmocnienie samooceny.