Category Archives: GMKRPA

Ogłoszenie

Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór ofert programów profilaktycznych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w  roku 2015 w zakresie:

  1.  Kultura fizyczna i sport w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. ? upowszechnianie i propagowanie sportu amatorskiego ? piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, wspinaczka sportowa, zajęcia sportowo-rowerowe, ćwiczenia siłowe i fitnessowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zajęcia z zakresu lekkiej atletyki. Kwota przeznaczona na realizację programów ogółem ? 37.000 zł.
  2. Realizacja programów profilaktycznych w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. dla dzieci i młodzieży w świetlicach: w Starych Rochowicach, Sadach Dolnych, Sadach Górnych, Świnach, Wolbromku, Wierzchosławicach, Lipie, Kaczorowie i Mysłowie, w świetlicach dla dzieci dojeżdżających w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bolkowie.