Category Archives: 2020

Zajęcia z psychologiem – Warsztaty motywacji i komunikacji, trening rozwoju osobistego, spotkania indywidualne

W dniu 07.03.2020r. uczestnicy projektu Aktywna integracja krokiem w przyszłość rozpoczęli udział w warsztatach motywacji i komunikacji społecznej pod kierunkiem psychologów. Uczestnicy, podzieleni na 2 mniejsze grupy A i B przystąpili do sukcesywnego udziału w warsztatach, zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem spotkań. Następnie zajęcia zostały zawieszone z uwagi na sytuację jaka zapanowała w Polsce w związku z epidemią koronawirusa.

Wznowienie zajęć nastąpiło z dniem 14 maja 2020r. w nowych, zmienionych realiach, dostosowanych do panującej sytuacji. Uczestnicy podzieleni zostali nie na 2 lecz na 4 mniejsze, pięciosobowe grupy.

Aktywna integracja krokiem w przyszłość – nowy projekt realizowany przez GMOPS w Bolkowie

Aktywna integracja krokiem w przyszłość. Jest to nowy projekt Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, rozpoczynający się w roku 2020. GMOPS w Bolkowie od kilku już lat czynnie pozyskuje fundusze na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu udzielenie wsparcia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Kontynuując zatem dobrą praktykę, GMOPS w Bolkowie rozpoczął realizację kolejnego projektu konkursowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Po wielkim sukcesie projektów realizowanych w latach poprzednich, GMOPS w Bolkowie ponownie przystąpił do konkursu organizowanego przez Dolnośląski Urząd Pracy w Wałbrzychu w celu pozyskania środków na realizację projektu. Tegoroczny projekt został zaplanowany na okres trzech lat.