Spotkanie rodziców uczniów SP w Bolkowie ze specjalistą ds. zaburzeń odżywiania

Dnia 30.09.2014 w Szkole Podstawowej w Bolkowie odbyło się spotkanie rodziców uczniów z Panią Anną Nikiel ? psychiatrą dziecięcym i młodzieżowym. Celem zebranie było pozyskanie przez opiekunów dzieci, informacji na temat anoreksji i bulimii ? problemie, który ostatnio został zdiagnozowany w powyższej placówce. Licznie przybyli rodzice otrzymali fachową wiedzę na temat genezy choroby, jej objawów, sposobie leczenia oraz skutkach jakie za sobą niesie to zagrożenie.
Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Print Friendly, PDF & Email