Wyjazd do kina maj 2014

 W dniu 21 maja 2014r. beneficjenci projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? wzięli udziału w rekreacyjnym wyjeździe do kina do Wałbrzycha. Tym razem uczestnicy zdecydowali, iż chcą obejrzeć jedną z najnowszych ale już niezwykle głośną produkcję polskiego kina pt. ?Powstanie Warszawskie?. Film zupełnie inny od wszystkich ukazuje obraz autentycznych wydarzeń mających miejsce podczas wydarzeń z czasu od 01 sierpnia do 03 października 1944r. w Warszawie. Obraz ukazuje samotną walkę słabo uzbrojonych oddziałów powstańczych przez 63 dni prowadzących walki z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją w dniu 3 października 1944. W trakcie dwumiesięcznych walk strona polska poniosła ogromne straty w postaci wielu tysięcy rannych i zabitych oraz w postaci zniszczenia ogromnej części Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski.

Obraz wyjątkowy, stworzony przez autentycznych uczestników powstania, odnaleziony po latach i odtworzony przez współczesnych specjalistów kina w taki sposób aby wydobyć jak najwięcej rzeczywistych szczegółów tj. rozmowy filmowanych postaci, komentarze rzeczywistych twórców obrazu.

Film stanowi zlepek wielu różnych zdarzeń sfilmowanych podczas powstania, przez dwóch braci  operatorów-amatorów, chcących przekazać potomnym prawdziwą historię ludzi żyjących i walczących w powstaniu w okresie od sierpnia do października 1944r.

Film bardzo trudny w swej wymowie i ciężki w przekazie zarówno dla beneficjentów jak również dla członków zespołu projektowego. Nie pozostawia obojętnym na tak autentyczny i realny przekaz tamtejszych wydarzeń. Wzruszający, zmuszający do głębokich refleksji i zastanowienia się nad ówczesnymi zdarzeniami oraz nad obecną sytuacją wolnej Polski.

 

Print Friendly, PDF & Email