Kurs operator wózka jezdniowego

W miesiącu wrześniu 2013r. beneficjenci projektu Klub Integracji Społecznej rozpoczęli kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Jest to szkolenie, oprócz kursu prawa jazdy, cieszące się wśród uczestników rokrocznie coraz większym zainteresowaniem. Zajęcia mimo iż żmudne, przynoszą wymierne efekty w postaci nabycia pożądanej dziś umiejętności obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym, gdyż  w obecnych czasach niemal każde przedsiębiorstwo produkcyjne, sklep czy hurtownia używa potrzebuje przemieszczać swoje towary. Narzędziem niezbędnym do wykonywania podobnych zadań jest wózek jezdniowy.

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest przetransportowanie cięższych ładunków na niewielką odległość lub na pewną wysokość, maszyny te sprawdzają się znakomicie, a pracownicy na co dzień z powodzeniem używają ich do przemieszczania się po halach produkcyjnych lub placach na obrzeżach firmy, usprawniając swoją codzienną pracę. Umiejętność obsługi wózka jezdniowego, stanowi więc umiejętność przydatną. Natomiast dodatkowe kwalifikacje stanowią dla każdego poszukującego pracy dodatkowy atut podczas przedstawiania potencjalnemu pracodawcy swoich predyspozycji.

Zajęcia potrwają przez ok. miesiąca, gdzie po kilka godzin każdego dnia, beneficjenci będą kolejno zgłębiać wszelkie aspekty związane z obsługą urządzenia. Zapoznają się z typami stosowanych wózków, ich budową oraz poznają sposoby ich obsługi. Dowiadują się również jakie czynności należą do obowiązków operatora przy kompleksowej obsłudze wózków jezdniowych, tj. konserwacja, drobne naprawy w trakcie eksploatacji czy sposób zabezpieczana urządzenia przed lub po pracy.

Zdobędą też wiedzę z zakresu ładunkoznawstwa oraz dozoru technicznego. Nieodzownym elementem szkolenia jest kurs obejmujący zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi urządzenia.

Dodatkowo, kursanci ucząc się obsługi wózków jezdniowych różnych typów, dowiedzą się jak   wymieniać butle gazowe w wózkach wyposażonych w te urządzenia. Szczególny nacisk położono na praktyczną naukę jazdy wózkiem, jak również bezpiecznego i przepisowego załadunku i rozładunku maszyny.

Kursanci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, a coraz częściej do szkolenia przystępują także panie. Zajęcia dostosowano do możliwości beneficjentów tak, aby jak najbardziej uatrakcyjnić ich charakter, przy maksymalnym wykorzystaniu czasu przeznaczonego na organizację szkolenia. Dlatego też każdego dnia po odbyciu zajęć teoretycznych, uczestnicy kursu mają zajęcia praktyczne, gdzie na pobliskim placu uczą się obsługiwać i jeździć wózkami widłowymi.

Kursanci po odbyciu szkolenia i pozytywnej obronie egzaminów, uzyskają certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności i nadające im kwalifikacje operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym.

Print Friendly, PDF & Email