Prawo pracy, samozatrudnienie, tworzenie spółdzielni socjalnych

Tegoroczni uczestnicy projektu Klubu Integracji Społecznej w sierpniu 2013r. idąc w ślady uczestników poprzednich edycji, przystąpili do udziału w zajęciach z zakresu prawa pracy, samozatrudnienia i tworzenia spółdzielni socjalnych.

Beneficjenci przez 3 dni, w codziennych ośmiogodzinnych blokach poznawali zagadnienia dotyczące poszczególnych tematów. Prawo pracy, umiejętność poruszania się w gąszczu przepisów jest jednym z elementów niezbędnych do umiejętnego poznawania rynku pracy. Umiejętność sporządzania dokumentów, pisania pism urzędowych, prowadzenia rozmów z urzędnikami stanowią elementarny zasób wiedzy jaki powinien posiadać każdy, kto zamierza skutecznie poruszać się po rynku pracy.  

Poznaniem i wdrażaniem w życie zasad tworzenia własnej firmy, dotyczyło szkolenie z zakresu samozatrudnienia. Każda działalność gospodarcza, zarówno drobna, prowadzona w domu jak też i rozbudowana wymaga znajomości pewnych zasad i przepisów. Poznanie sposobów i możliwości podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek stanowi alternatywę dla zatrudnienia etatowego, pozwala również na realizację własnych pomysłów. Często zdarza się, że obawiamy się podjąć ryzyko założenia własnej firmy, gdyż przerażają nas formalności, biurokracja i brak wiedzy na temat właściwego poruszania się po urzędach w celu załatwienia formalności.

Spółdzielnie socjalne to zupełnie inny rodzaj działalności, który stanowi formę łączącą w sobie elementu zakładu pracy i samodzielnej działalności gospodarczej. Wydaje się, iż ryzyko związane z założeniem spółdzielni socjalnej jest mniejsze, gdyż rozkłada się na wszystkich członków spółdzielni. Zatrudnienie zaś w jej ramach, daje poczucia pracy na konkretnym stanowisku. Ważnym elementem mogącym stanowić impuls do wyjścia z pomysłem założenia spółdzielni, jest możliwość pozyskania środków na jej funkcjonowanie z różnego rodzaju organizacji i funduszy. Niemniej należy poznać sposoby docierania do tych instytucji, sposoby pozyskiwania środków, zasady finansowania i rozliczania. Przykładem dobrych praktyk funkcjonujących już z powodzeniem w Polsce są spółdzielnie socjalne zrzeszające osoby zajmujące się przygotowywaniem posiłków /catering/, sprzątaniem, opieką nad osobami starszymi, chorymi. Ich twórcy również na ogół wywodzili się z grona osób zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, bezskutecznie poszukujących pracy, którzy  posiadali pomysł i potencjał a także chęć zrealizowania go.

Beneficjenci KIS byli zainteresowani tematyką zwłaszcza zagadnieniami związanymi z tematem tworzenia spółdzielni socjalnych. Zagadnienie okazało się być dla uczestników czymś nowym, a jednocześnie wyrazili opinię, iż pomysł jest wart przemyślenia.

Print Friendly, PDF & Email