Zajęcia z relaksacji

W ramach projektu Klub Integracji Społecznej beneficjenci uczestniczą przez cały niemal okres trwania zadania w zajęciach z psychologiem. Zajęcia te obejmują swoim zakresem kilka różnych bloków tematycznych, obejmujących specyfikę różnych dziedzin życia. Od miesiąca lipca, uczestnicy projektu przeszli do tej części zajęć, która bezpośrednio zajmuje się organizacją wypoczynku, właściwym spędzaniem czasu wolnego, relaksacją. Okazuje się bowiem, iż w codziennym życiu dostarczającym nam niejednokrotnie wielu trosk i problemów, pomimo iż udaje nam się je rozwiązać, nie potrafimy właściwie przejść nad nimi do porządku dziennego. Stres oraz nerwowe sytuacje wywołują w nas lawinę różnych emocji, nad którymi nie zawsze potrafimy zapanować. Przeżywamy swoje problemy i analizujemy nie umiejąc się zdystansować do nich. Podobne sytuacje doprowadzają często do różnego rodzaju schorzeń somatycznych, jak bóle, ucisk. Natomiast długotrwałe gromadzenie w sobie stresu oraz negatywnych emocji i ciągłe ich przeżywanie prowadzi do apatii, poczucia bezradności, depresji.

Dlatego tez obok nabrania odpowiednich umiejętności interpersonalnych, poprawy samooceny, zmiany swojego wizerunku, umiejętność właściwego wypoczywania jest niezwykle istotna w całokształcie procesu pracy nad swoją postawą.

Zajęcia prowadzone przez psychologa mają charakter grupowych oraz indywidualnych ćwiczeń podczas których uczestnicy poznają techniki relaksacji, sposoby rozładowywania emocji. Uczestnicy podczas tego bloku tematycznego pracują poprzez zabawę. Malują kolorowe obrazy, tworzą kompozycje barw wyrażające ich aktualny stan emocjonalny i próbują pracować nad nimi, oglądają relaksujące filmy. Uczą się także technik oddechu, masażu ciała mającego ulżyć w złości i napięciu, sposobów znajdowania drobnych radości i przyjemności. Warsztaty obejmują też udział w różnego rodzaju ćwiczeniach z wykorzystaniem technik wizualizacyjnych, muzykoterapii, ukazują sposoby rozwiązywania konfliktów, techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami redukującymi napięcie. Pozwalają także na wzmożenie odporności psychicznej.

Print Friendly, PDF & Email