Poradnictwo zawodowe – sierpień 2010

alt Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, w związku z pozyskaniem trzeciej w tym roku grupy beneficjentów projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę?, po raz trzeci również zorganizował zajęcia z doradztwa zawodowego.

 

Uczestnicy pod kierunkiem wykwalifikowanego doradcy zapoznawali się ze sposobami odnajdywania się i radzenia w warunkach panujących na obecnych rynkach pracy.

Poprzez definiowanie własnych mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, uczyli się pracować nad wyeliminowaniem swych słabości oraz zagrożeń oraz podkreślania własnych atutów.

Beneficjenci zapoznawali się też z piramidą potrzeb ludzkich, przez co dowiadywali się jakie warunki są absolutnie niezbędne do spełnienia aby normalnie funkcjonować w życiu społeczno-zawodowym, jakie warunki spełnione być mogą, a nad jakimi należy popracować aby rozwijać swoje umiejętności i możliwości.

Beneficjenci pracowali również nad sporządzeniem dokumentów aplikacyjnych oraz dyskutowali na temat technik autoprezentacji.

Wszystkie zajęcia odbywały się w formie różnorodnych zabaw, quizów oraz konkurencji, co bardzo sprzyjało nawiązywaniu przyjacielskich relacji pomiędzy osobami biorącymi w nich udział, natomiast samym zajęciom towarzyszyła bardzo swobodna, sympatyczna atmosfera zaś wśród uczestników zaobserwować można było pozytywne, koleżeńskie relacje.

 

Print Friendly, PDF & Email