Kurs kierowca wózków jezdniowych z napedem silnikowym

Dnia 23 września 2009r. dla sześciu osób uczestniczących w projekcie “Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” organizowano kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Pięciu panów oraz jedna pani, pod kierunkiem instruktorów z Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Jaworze, zdobywać będzie wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych i praktycznych obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym.

Szkolenia obejmują łącznie 52 godziny zajęć teoretycznych, podczas których kursanci poznawać będą typy stosowanych wózków jezdniowych ich budowę a także czynności kierowcy podczas obsługi urządzenia przed podjęciem pracy oraz po jej zakończeniu. Jednocześnie nabędą umiejętności z zakresu ładunkoznawstwa oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie obsługi urządzenia. Ponadto zapoznają się z postępowaniem związanym z wymiana butli gazowej.

Po zakończeniu zajęć teoretycznych uczestnicy przystąpią do zajęć praktycznych obejmujących 30 godzin nauki jazdy wózkiem widłowym. Po odbyciu wszystkich przewidzianych szkoleń, beneficjenci przystąpią do egzaminu nadającego im uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Uzyskane kwalifikacje potwierdzone zostaną przyznaniem uczestnikom stosownych certyfikatów i zaświadczeń.

Print Friendly, PDF & Email