Prawo jazdy kategorii B

W dniu 27 sierpnia 2009r. ośmioro uczestników projektu “Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” przystąpiło do kursu na prawo jazdy kategorii B. Podczas szkolenia trwającego do 15 października 2009r. obejmującego 40 godzin zajęć teoretycznych oraz po 30 godzin zajęć praktycznych, kursanci zapoznają się z zasadami ruchu drogowego, oraz nabędą umiejętności prowadzenia samochodu osobowego.

Uczestnicy kursu, w tym sześć pań oraz dwóch panów, o pozytywnym zaopiniowaniu ich stanu zdrowia przez lekarza, pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów zgłębiać będą wiedzę z zakresu zasad ruchu drogowego, zapoznają się z oznaczeniami oraz regułami rządzącymi podczas poruszania się po drogach publicznych.

Zajęcia teoretyczne obejmują łącznie 40 godzin podczas których beneficjenci będą mieli możliwość zapoznania się z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego oraz zgłębienia wiedzy na temat zasad czynnego uczestniczenia w ruchu drogowym, a także przećwiczenia i przedyskutowania sytuacji drogowych mających miejsce w rzeczywistości.

Podczas zajęć praktycznych, kursanci zapoznają się z budową samochodu osobowego jak również poznają podstawy prowadzenia samochodu oraz uczestniczenia w ruchu drogowym. Dla każdego z uczestników przewidziano 30 godzin, w trakcie których poznawać będą praktyczne zasady prowadzenia samochodu osobowego, uczestniczenia w ruchu drogowym, stosowania reguł teoretycznych obowiązujących podczas poruszania się po drogach publicznych.

Kurs kończy się przystąpieniem do obrony egzaminów teoretycznego oraz praktycznego. Obroniwszy wymagane egzaminy, kursanci uzyskają prawo jazd kategorii B, stanowiące pozwolenie do prowadzenia pojazdów samochodowych.

Print Friendly, PDF & Email