Ogłoszenie o konkursie

GMINNO – MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBELMÓW ALKOHOLOWYCHY W BOLKOWIE

OGŁASZA KONKURS

NA WYKONANIE ULOTKI PROFILAKTYCZNEJ

 

Adresatami konkursu jest młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna oraz dorośli mieszkańcy z Gminy Bolków.

Zadaniem uczestnika jest opracowanie i przygotowanie ulotki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom (np. alkoholizm, nikotynizm, narkotyki, dopalacze, komputer), ze szczególnym zwróceniem uwagi na negatywne konsekwencje.

Technika wykonania pracy – dowolna

 

Konkurs trwa do 30 listopada 2016r.

Prace należy dostarczyć do Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem konkursu na stronie gmopsbolkow.pl

regulamin-konkursu

 

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

 

Print Friendly