Informacja

W dniu 21 maja br. w Ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po raz drugi odbyło się szkolenie dla kandydatów dla kierowców pod nazwą ,, Odpowiedzialny kierowca.” Tym razem uczestnicy szkolenia oprócz fundamentalnej wiedzy na temat wpływu alkoholu oraz innych środków na organizm kierowcy uczestniczyli również w ćwiczeniach z wykorzystaniem alko i narkogogli. Te niezwykłe okulary umożliwiły trzeźwym osobom –tu uczestnikom szkolenia – widzenie świata oczami kogoś z promilami alkoholu lub po spożyciu narkotyków. Dzięki tym urządzeniom w atmosferze świetnej zabawy przyszli kierowcy mogli sobie uświadomić jakim zagrożeniem jest jazda na ,,podwójnym gazie” lub ,,na haju” Smaczku tej nietypowej lekcji oddały pozornie proste konkurencje jak chodzenie po linii prostej, łapanie rzucanych przedmiotów, stanie na jednej nodze z ramionami wyciągniętymi po bokach.

DSC05311 DSC05315 DSC05318

DSC05325 DSC05327 DSC05333

KOMUNIKAT – „Stop Przemocy”

Gminna – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolkowie oraz Zespół Interdyscyplinarny ogłaszają konkurs plastyczny ,,STOP PRZEMOCY”

Regulamin konkursu w załączeniu.

regulamin konkursu Bolków

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

KOMUNIKAT – bajka terapeutyczna

Gminna – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolkowie, Zespół Interdyscyplinarny oraz Biblioteka Publiczna w Bolkowie ogłaszają konkurs na napisanie bajki terapeutycznej.

Regulamin konkursu oraz zgoda dla osoby niepełnoletniej w załączeniu.

Regulamin Konkursu             Zgoda dla osoby niepełnoletniej

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Informacja z zakresu literatury uzależnień

W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolków, Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie przekazał w depozyt Bibliotece Publicznej w Bolkowie książki z zakresu profilaktyki uzależnień.

Zapraszamy do korzystania z księgozbioru.

Szkolenie – „Odpowiedzialny kierowca”

W dniu 10.03.2015r. w Ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyło się pierwsze z czterech planowanych na ten rok szkoleń pod nazwą ,,Odpowiedzialny kierowca”. Uczestnicy szkolenia – kandydaci na kierowców uzyskali rzetelną wiedzą na temat zagrożeń związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

DSC05300   DSC05305   DSC05307