Rozstrzygnięcie konkursu na napisanie bajki terapeutycznej.

Rozstrzygnięcie konkursu na napisanie bajki terapeutycznej.

 

Składamy serdeczne podziękowanie Pani Ewie Pawłowskiej z Warszawy  za zainteresowanie i udział w konkursie na napisanie bajki terapeutycznej.

Praca Pani Ewy była jedyną, która wpłynęła do konkursu. Nie mogła jednak zostać oceniona, gdyż  regulamin przewidywał udział osób tylko z Gminy Bolków.

Ubolewamy, że konkurs nie zainteresował mieszkańców naszej Gminy, jednocześnie cieszy fakt, że zaciekawił osobę z  dalekiej Warszawy.

Poniżej można zapoznać się z bajką Pani Ewy ,, Rodzina Ślimaków”.

Rodzina Ślimaków 1,

Rodzina Ślimaków 2,

Rodzina Ślimaków 3

Nabór na psychologa

Nabór na psychologa w Punkcie Konsultacyjnym

Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór kandydatów na psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Bolkowie mieszczącym się w Gminno – Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Szpitalnej 16 w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Bolków

Oswiadczenia

Diagnoza problemów społecznych w gminie Bolków

W bieżącym roku w Gminie Bolków została przeprowadzona diagnoza problemów społecznych. Poniżej można zapoznać się z raportem z tej diagnozy.

Diagnoza

ZAPROSZENIE

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie oraz Biblioteka Publiczna w Bolkowie
mają zaszczyt
zaprosić Państwa na spotkanie na temat
,, Dlaczego nie rozumiesz? Dlaczego nie słuchasz? Czy ty w ogóle słyszysz co ja mówię?
które odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Bolkowie przy ul. Rynek 36
24 listopada 2015r o godz. 16.

Pomoc dla pogorzelców z Lipy

caritas

 Caritas Diecezji Legnickiej jako organizacja pożytku publicznego udostępnia numer konta bankowego:

75 1090 2066 0000 0001 0311 3423, w celu zbierania środków finansowych na „pomoc dla pogorzelców z Lipy”.
Wszystkie pozyskane w ten sposób środki po uzgodnieniu z zainteresowanymi będą przeznaczone na pomoc poszkodowanym.
Liczymy, że dzięki życzliwości wielu ludzi poszkodowani będą mogli wrócić do normalnego życia.