Przeciwdziałanie przemocy – zajęcia z młodzieżą

DSCN2681   DSCN2679   DSCN2678  DSCN2677

ZAPROSZENIE

 

W ZWIĄZKU Z MIĘDZYNARODOWYM

DNIEM PRAW CZŁOWIEKA

W RAMACH MIEDZYNARODOWEJ KAMPANII

ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZEMOCY W RODZINIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY BOLKÓW NA WYSTAWĘ PRAC MŁODZIEŻY: GIMNAZJUM I ZESPÓŁU SZKÓŁ AGROBIZNESU W BOLKOWIE NA TEMAT: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
WYSTAWĘ MOŻNA ZWIEDZAĆ W DNIACH O3 – 10 GRUDNIA 2014 ROKU W DOMU KULTURY W BOLKOWIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Nabór na kuratorów osób częścowi ubezwłasnowolnionych

Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór kandydatów na kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

nabór-kurator

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie w związku z zaproszeniem do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu „ Wizażu i stylizacji paznokci” dla 5 osób w wymiarze 100 godz. w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej informuje, że wybrana została oferta złożona przez:
Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Rynku Pracy w Jeleniej Górze.

 

Kierownik
GMOPS w Bolkowie
Wiesława Graszkiewicz

 

Informacja o wyborze oferty

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie w związku z zaproszeniem do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu „operator koparko – ładowarki kl.III” dla 4 osób w wymiarze 202 godz. w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

Ośrodek Szkolenia Kierowców „RADAR” w Jeleniej Górze.

 

Kierownik
GMOPS w Bolkowie
Wiesława Graszkiewicz