Nabór na kuratorów osób częścowi ubezwłasnowolnionych

Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór kandydatów na kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

nabór-kurator

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie w związku z zaproszeniem do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu „ Wizażu i stylizacji paznokci” dla 5 osób w wymiarze 100 godz. w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej informuje, że wybrana została oferta złożona przez:
Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Rynku Pracy w Jeleniej Górze.

 

Kierownik
GMOPS w Bolkowie
Wiesława Graszkiewicz

 

Informacja o wyborze oferty

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie w związku z zaproszeniem do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu „operator koparko – ładowarki kl.III” dla 4 osób w wymiarze 202 godz. w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

Ośrodek Szkolenia Kierowców „RADAR” w Jeleniej Górze.

 

Kierownik
GMOPS w Bolkowie
Wiesława Graszkiewicz

 

Informacja dla osób zagrozonych przestępstwem!

W celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje

Zaproszenie do złożenia ofert – kurs wizażu

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty cenowej której celem jest wyłonienie Wykonawcy, na przeprowadzenie kursu „Wizażu i stylizacji paznokci” dla 5 osób w ramach projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Załączniki

zaproszenie do złożenia oferty