Termin składania wniosków o stypendia szkolne

Wnioski na dany rok szkolny wydawane i przyjmowane są w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10, pok. Świadczeń Rodzinnych Alimentacyjnych

od 15 sierpnia do 15 września danego roku szkolnego

(nieprzekraczalny ustawowy termin).

W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się do 15 października danego roku akademickiego (nieprzekraczalny ustawowy termin).

 

Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów, zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną i materialną rodziny ucznia. Zaświadczenia powinny wystawiać podmioty wypłacające dochód: pracodawcy, zleceniodawcy, płatnicy świadczeń itd. Można również dostarczać odcinki rent lub emerytur, kserokopie decyzji o przyznaniu świadczeń.

Katalog sugerowanych wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym:

W ramach stypendium szkolnego refundacji podlegają w szczególności zakupy następujących artykułów i usług:

 • Podręczniki, encyklopedie, atlasy, słowniki.
 • Plecak szkolny, tornister, torba sportowa, przybory szkolne, artykuły piśmienne i papiernicze,
 • Strój szkolny obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły.
 • Strój na zajęcia wychowania fizycznego: spodenki gimnastyczne, bluza sportowa, spodnie sportowe, t – shirt, dres, obuwie sportowe.
 • Artykuły bezpośrednio związane z profilem szkoły: instrumenty muzyczne, strój baletowy itp.
 • Materiały i strój do praktycznej nauki zawodu.
 • Komputer, laptop, tablet, notebook, netbook, akcesoria komputerowe (klawiatura, myszka, głośniki, słuchawki).
 • Opłata za abonament internetowy.
 • Drukarki i tonery (tusze).
 • Opłaty za wycieczki szkolne: wyjście do kina, teatru, zielone szkoły, wycieczki jednodniowe, wyjście na basen.
 • Udział w płatnych zajęciach wyrównawczych i edukacyjnych w szkole i poza nią, kursach językowych, komputerowych i innych kółkach zainteresowań.
 • Opłaty czesnego.
 • Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pobierających naukę poza miejscem zamieszkania – bilety miesięczne, opłaty za wyżywienie oraz zakwaterowanie w internacie, bursie, na stancji.
 • Strój galowy określony w statucie szkoły, w tym związany z przystąpieniem ucznia do egzaminów.
 • Biurko szkolne, krzesło do biurka, stolik pod komputer.
 • Sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu.
 • Multimedialne programy edukacyjne.

Refundacji nie podlegają:

 • Zakupy codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiające uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, buty).
 • Zakupy artykułów używanych od osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej.
 • Wydatki za usługi montażowe, serwisowe oraz podobne.
 • Wydatki na ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, komitet rodzicielski, składki klasowe.
 • Indywidualne korzystanie z usług o charakterze rekreacyjnym, wyjazdy rekreacyjne, sprzęt rekreacyjny.
 • Sprzęt rehabilitacyjny, np. wkładki ortopedyczne.
 • Dziennik elektroniczny – opłaty za dostęp i korzystanie.

 

WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2016/17

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że wnioski na okres zasiłkowy 2016/17 w sprawie ustalenia prawa do:

FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  – będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016r.

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – będą przyjmowane od dnia 1 września 2016r.

W przypadku złożenia wniosku o Fundusz Alimentacyjny na okres zasiłkowy 201/2017 wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016r. ustalenie prawa do świadczeń FA oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2014r. nastąpi do dnia 31 października 2016.

Wnioski złożone wraz z niezbędnymi dokumentami, po 31  sierpnia 2016r. podlegają wypłacie w miesiącu listopadzie 2016r.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017 wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/17  oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2016.

Wnioski złożone wraz z niezbędnymi dokumentami, po 30 września 2016r. podlegają wypłacie w miesiącu grudniu 2016r.

Podstawa prawna: Art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. z  2012r.  poz. 1228 z późn.zm./
Art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2015r. poz. 114 z późn.zm./

INFORMACJA

W ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bolków już drugi rok realizujemy program „Odpowiedzialny Kierowca”. W tym roku pierwsze spotkanie rozpoczęliśmy już wiosennie 22 marca 2016r.  Pozdrawiamy wszystkich uczestników i dziękujemy za wspólną pracę, ćwiczenia i dyskusje. To był dobry czas wspólnej dyskusji i ćwiczeń w alko-goglach i narko-goglach. Funkcjonowanie w ćwiczeniowych goglach było nie lada wyzwaniem i ciekawym doświadczeniem. Proste czynności stały się dość skomplikowane. Oglądając filmy, analizując dane rozmawialiśmy o tym co możemy zrobić aby na drogach było bezpieczniej, abyśmy my byli bezpieczni.  Rozmawialiśmy o jeździe po alkoholu, narkotykach ( niestety coraz częściej), lekach oraz o brawurze, zmęczeniu, uwadze, szybkości.
Dziękujemy za wspólny cenny czas.

img,gcsi,262C7305AC74247FD2FC445D8EF1CC282925EC67,mpid,8,maxwidth,1440,maxheight,741

Informacja o wyniku naboru na stanowisko „Asystent Rodziny”

Informacja o wyniku naboru na stanowisko „Asystent Rodziny”

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że w wyniku naboru na stanowisko „Asystent Rodziny” w Gminno – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie zostały wybrane dwie osoby :

1. Elżbieta Tomaszek zamieszkała Bolków
2. Mariola Żółtak zamieszkała Gorzanowie

Uzasadnienie wyboru:

Obie kandydatki spełniły wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Asystent Rodziny. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się wiedzą i umiejętnościami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie obowiązków asystenta rodziny.

 

Bolków, dnia 07.02.2016 r. Wiesława Graszkiewicz
Kierownik
Gminno – Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Bolkowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków do zatrudnienia na stanowisku
Podinspektor ds. Świadczeń Wychowawczych
wybrana została Pani Monika Góra
zamieszkała Bolków.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Monika Góra spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektor ds. Świadczeń Wychowawczych.

                                                                                                                                                                                                                                                        Bolków 7.03.2016 r.   Kierownik GMOPS w Bolkowie
Wiesława Graszkiewicz