INFORMACJA

W ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bolków już drugi rok realizujemy program „Odpowiedzialny Kierowca”. W tym roku pierwsze spotkanie rozpoczęliśmy już wiosennie 22 marca 2016r.  Pozdrawiamy wszystkich uczestników i dziękujemy za wspólną pracę, ćwiczenia i dyskusje. To był dobry czas wspólnej dyskusji i ćwiczeń w alko-goglach i narko-goglach. Funkcjonowanie w ćwiczeniowych goglach było nie lada wyzwaniem i ciekawym doświadczeniem. Proste czynności stały się dość skomplikowane. Oglądając filmy, analizując dane rozmawialiśmy o tym co możemy zrobić aby na drogach było bezpieczniej, abyśmy my byli bezpieczni.  Rozmawialiśmy o jeździe po alkoholu, narkotykach ( niestety coraz częściej), lekach oraz o brawurze, zmęczeniu, uwadze, szybkości.
Dziękujemy za wspólny cenny czas.

img,gcsi,262C7305AC74247FD2FC445D8EF1CC282925EC67,mpid,8,maxwidth,1440,maxheight,741

Informacja o wyniku naboru na stanowisko „Asystent Rodziny”

Informacja o wyniku naboru na stanowisko „Asystent Rodziny”

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że w wyniku naboru na stanowisko „Asystent Rodziny” w Gminno – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie zostały wybrane dwie osoby :

1. Elżbieta Tomaszek zamieszkała Bolków
2. Mariola Żółtak zamieszkała Gorzanowie

Uzasadnienie wyboru:

Obie kandydatki spełniły wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Asystent Rodziny. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się wiedzą i umiejętnościami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie obowiązków asystenta rodziny.

 

Bolków, dnia 07.02.2016 r. Wiesława Graszkiewicz
Kierownik
Gminno – Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Bolkowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków do zatrudnienia na stanowisku
Podinspektor ds. Świadczeń Wychowawczych
wybrana została Pani Monika Góra
zamieszkała Bolków.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Monika Góra spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektor ds. Świadczeń Wychowawczych.

                                                                                                                                                                                                                                                        Bolków 7.03.2016 r.   Kierownik GMOPS w Bolkowie
Wiesława Graszkiewicz

PROGRAM RODZINA 500+

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016r. w Gminie Bolków realizowany będzie Program Rodzina 500+.

Realizacją programu zajmować się będzie Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków, w godz. 7.00 -15.00.

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 TRWAJĄCY OD 1KWIETNIA 2016 R. DO 30 WRZEŚNIA 2017 R. MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 KWIETNIA 2016 R.

 

Ogłoszenie dot. naboru na stanowisko urzędnicze

Gminno – Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Bolkowie

Lista kandydatów spełniających warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko
Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych, które zakwalifikowały się do II etapu naboru :

1. Dziadura – Rurka Joanna – Sady Górne
2. Godzic Jolanta – Bolków
3. Kędzior Katarzyna – Bolków
4. Góra Monika – Bolków

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(-) Anna Czuj
Bolków, dnia 1 marzec 2016 rok.