Informacja z zakresu literatury uzależnień

W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolków, Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie przekazał w depozyt Bibliotece Publicznej w Bolkowie książki z zakresu profilaktyki uzależnień.

Zapraszamy do korzystania z księgozbioru.

Szkolenie – „Odpowiedzialny kierowca”

W dniu 10.03.2015r. w Ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyło się pierwsze z czterech planowanych na ten rok szkoleń pod nazwą ,,Odpowiedzialny kierowca”. Uczestnicy szkolenia – kandydaci na kierowców uzyskali rzetelną wiedzą na temat zagrożeń związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

DSC05300   DSC05305   DSC05307

 

Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym

 

Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

Stypendia SPES - plakat

Stypendia SPES – informacje

Zaproszenie

ZAPROSZENIE

W dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 11.00
w Klubie Integracji Społecznej w Bolkowie
przy ul. Bolka 8b
odbędzie się spotkanie dotyczące idei rodzicielstwa zastępczego.

Celem spotkania jest rozpowszechnianie oraz promocja rodzinnej opieki zastępczej.

Spotkanie zostanie poprowadzone przez pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze,
które pełni funkcję Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
w Powiecie Jaworskim.

Wszystkich zainteresowanych tematyką rodzicielstwa zastępczego, a także tych, którzy chcieliby w przyszłości przyjąć pod swoją opiekę dzieci pozbawione opieki ze strony rodziców biologicznych serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze
poszukuje kandydatów na rodziny zastępczej.

OTWÓRZ