PUNKT KONSULTACYJNY

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że od miesiąca stycznia 2017 PUNKT KONSULTACYJNY DS. PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY został przeniesiony do siedziby Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie przy ul. Kolejowej 10.

Poniżej aktualny harmonogram przyjęć specjalistów.

Poniedziałek  – w godz. 15-19 – psycholog

mgr Joanna Knauber

Wtorek – w godz. 16-19 – certyfikowany

Specjalista ds. narkomanii mgr Agnieszka Białogłowska

Środa – w godz. 9-12 – certyfikowany

Specjalista ds. uzależnień

Mgr Teresa Bernekier

Czwartek – w godz. 15-18 – terapeuta ds.

Uzależnień Halina Madej

Piątek – w godz. 16.30 – grupa

Samopomocowa AA

 

W każdy 2-gi piątek miesiąca w godz.

13.30-15.30 przyjmuje psycholog z zakresu przemocy

 

W ostatnią środę miesiąca w godz. 15.30-17.30 przyjmuje prawnik z zakresu przemocy

Informacja

Wykaz wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Bolków na rok 2017

wykaz-wnioskow

INFORMACJA

I N F O R M A C J A

 

Gminno – Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje o zmianie daty udzielania poradnictwa specjalistycznego realizowanego w ramach przyjętego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na lata 2012 – 2016 przez prawnika  z dnia 27 grudnia 2016 roku na 20 grudnia  2016 roku, godzina od 15.30 do 17.30.

Ogłoszenie o konkursie

GMINNO – MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBELMÓW ALKOHOLOWYCHY W BOLKOWIE

OGŁASZA KONKURS

NA WYKONANIE ULOTKI PROFILAKTYCZNEJ

 

Adresatami konkursu jest młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna oraz dorośli mieszkańcy z Gminy Bolków.

Zadaniem uczestnika jest opracowanie i przygotowanie ulotki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom (np. alkoholizm, nikotynizm, narkotyki, dopalacze, komputer), ze szczególnym zwróceniem uwagi na negatywne konsekwencje.

Technika wykonania pracy – dowolna

 

Konkurs trwa do 30 listopada 2016r.

Prace należy dostarczyć do Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem konkursu na stronie gmopsbolkow.pl

regulamin-konkursu

 

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

 

Ogłoszenie o naborze ofert

O G Ł O S Z E N I E

      Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór ofert programów profilaktycznych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2017 w zakresie:

1. Kultura fizyczna i sport w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. – upowszechnianie i propagowanie sportu amatorskiego – piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, wspinaczka sportowa, zajęcia sportowo-rowerowe, ćwiczenia siłowe i fitnessowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zajęcia z zakresu lekkiej atletyki na terenie Gminy Bolków, w szczególności zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej w miejscowości Mysłów. Kwota przeznaczona na realizację programów ogółem – 40.000 zł.

2. Realizacja programów profilaktycznych w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. dla dzieci i młodzieży w świetlicach: w Starych Rochowicach, Sadach Dolnych, Sadach Górnych, Świnach, Wolbromku, Wierzchosławicach, Lipie, Kaczorowie i Mysłowie, w świetlicach dla dzieci dojeżdżających w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bolkowie. Kwota przeznaczona na realizację programów ogółem – 30.000 zł.

Termin i miejsce składania ofert: do 29 września 2016 r., w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. Kolejowa 10 na druku dostępnym w siedzibie GMOPS w Bolkowie lub na www.gmopsbolkow.pl

Zasady finansowania programów profilaktycznych dostępne są na stronie: www.gmopsbolkow.pl

Szczegółowych informacji udziela: Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. Kolejowa 10, tel. 075/7413375, Inspektor ds. Profilaktyki i Uzależnień – Anna Ołdak

Kierownik – (-)

Wiesława Graszkiewicz

ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMÓW Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

wniosek-o-program