Porady specjalisów w roku 2015

O G Ł O S Z E N I E

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że od miesiąca stycznia 2015 roku na mocy Uchwały Nr XIV/103/11 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na lata 2012 – 2016 osoby zainteresowane mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w następujących terminach:

PSYCHOLOG każda druga środa miesiąca od godz. 16.30. do godz. 18.30.

14.01.2015.
11.02.2015.
11.03.2015.
08.04.2015.
13.05.2015.
10.06.2015.
08.07.2015.
12.08.2015.
09.09.2015.
14.10.2015.
18.11.2015.
09.12.2015.
Poradnictwo jest udzielane w budynku Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 10, pokój nr 7, telefon: 0757413375.

Print Friendly