Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie w związku z zaproszeniem do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu „ Wizażu i stylizacji paznokci” dla 5 osób w wymiarze 100 godz. w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej informuje, że wybrana została oferta złożona przez:
Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Rynku Pracy w Jeleniej Górze.

 

Kierownik
GMOPS w Bolkowie
Wiesława Graszkiewicz

 

Print Friendly