INFORMACJA O POMOCY W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

PUNKT KONSULTACYJNY W BOLKOWIE

Dom Kultury w Bolkowie pok. nr 37

  • Grupa Samopomocowa AA „Bolko”

Piątki od godz. 17.00

  • Psycholog – mgr Aleksandra Rawska

Poniedziałki w godz. 16.00-19.00

  • Certyfikowany specjalista terapii uzależnień– mgr Teresa Bernekier

Środy: 9.00 – 12.00

  • Terapeuta – Halina Madej

czwartki w godz. 09.00-12.00

  • Terapeuta – Agnieszka Białogłowska – konsultacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Wtorki od godz. 17.00 do godz. 19.00.

 

Print Friendly