Informacja na temat rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń

Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej wybrano następujące oferty:

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Print Friendly