Ogłoszenie o wyborze oferty

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko doradcy zawodowego wpłynęła 1 oferta.

  1. Monika Duda-Jakubowicz, Mściwojów.

W wyniku analizy uzyskanej oferty stwierdzono, iż oferta spełnia wymagania Zamawiającego do przeprowadzenia szkoleń i w związku z tym wybrana została do przeprowadzenia szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę”.

Print Friendly