Szacowanie wartości zamówienia – doradca zawodowy

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie  zaprasza  do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania  zamówienia w związku planowanym zatrudnieniem  na podstawie umowy zlecenia  doradcy zawodowego w ramach projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

DORADCA ZAWODOWY

Zał. nr 1

Print Friendly