Ogłoszenie o wyborze oferty

Gminno-Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko psychologa wpłynęły 2 oferty.

  1. Psychologiczna Pracownia Rozwoju Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk – Bolków;
  2. Gorzelak Małgorzata – Sędziszowa.

W wyniku analiz uzyskanych ofert do przeprowadzenia szkoleń wybrana została oferta nr 1 – Psychologiczna Pracownia Rozwoju Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk.

Print Friendly