Zajęcia z psychologiem

Pierwsze zajęcia w Klubie Integracji Społecznej w Bolkowie rozpoczęły się w miesiącu czerwcu 2011 warsztatami z psychologiem. Podczas szeregu zajęć przygotowanych i opracowanych przez psycholog pracującą na rzecz beneficjentów Klubu, będą uczyć się poznawać własne słabe i mocne strony, omawiać postawy agresywne, uległe, asertywne skupiając się na odniesieniu ich do własnej osoby i ustaleniu właściwych priorytetów.

Pracować będą także nad zmianą niekorzystnych cech i przełamaniu stereotypowych sposobów myślenia, mających korzystnie wpłynąć na w sposób myślenia i wzmocnić postawy.

Zajęcia opracowane zostały w formie zabaw, quizów, gier w taki sposób aby jak najefektywniej zachęcić beneficjentów do udziału w nich oraz dostarczyć rozrywki i odpoczynku jednocześnie w sposób profesjonalny uzyskać założone efekty. Warsztaty ujawnić mają sposób postrzegania ról społecznych, wzmocnić motywację uczestników do aktywności zawodowej i społecznej. Uczestnicy przeanalizują też otaczające nas na co dzień stereotypy płciowe funkcjonujące we współczesnym świecie oraz w świadomości ludzi a także nauczą się je określać i nazywać. Prześledzą rolę kobiety i mężczyzny w życiu społecznym i zawodowym i nauczą się role te charakteryzować i uwalniać spod utartych sposobów myślenia.

Zadaniem kolejnego bloku zajęć grupowych jest praca nad wzmocnieniem własnego optymizmu i wprowadzeniem satysfakcjonujących zmian we własnym życiu. Beneficjenci doskonalić będą sposoby pogłębiania relacji osobistych z najbliższymi osobami zarówno wśród rodziny jak i przyjaciół, znajomych. Wszystkie zadania w jakich uczestnicy brać będą udział podczas zajęć z psychologiem, mają na celu wpłynięcie na wzrost ich odporności psychicznej wzmocnienie postaw społecznych i osobistych, oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi występującymi w życiu codziennym jak również mających miejsce w wielu sytuacjach podczas kontaktów interpersonalnych.

Wśród uczestników zauważalna jest przyjazna atmosfera jak również nawiązują się pierwsze relacje partnerskie, przyjacielskie, oraz wielkie zainteresowanie tematyką poszczególnych zajęć, co pozwala wierzyć iż w trakcie warsztatów zaangażują się w organizowane ćwiczenia i testy.

Zajęcia potrwają do miesiąca października 2011 i każdorazowo kończyć się będą wręczeniem dyplomów ukończenia warsztatów.

Print Friendly