Zajęcia z psychologiem

W miesiącu kwietniu 2012r. dla tegorocznej grupy beneficjentów projektu Klub Integracji Społecznej rozpoczęły się zajęcia z psychologiem. Jest to kilka bloków tematycznych jakie zostaną omówione i przepracowane na poszczególnych zajęciach i warsztatach. Uczestnicy podzieleni na dwie dziesięcioosobowe grupy uczestniczyć będą w wielu spotkaniach podczas których wezmą udział w różnego rodzaju testach, zabawach, scenkach. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie niezależne grupy aby ich praca była efektywniejsza a kontakt z trenerem bliższy. Podczas podobnych zajęć bardzo ważna jest kameralna atmosfera tworząca poczucie bezpieczeństwa oraz dostępność do prowadzącego aby w każdej chwili móc zadać pytanie czy przedyskutować problem.

Zajęcia podobnie jak w roku ubiegłym podzielone są na bloki tematyczne i trwać będą przez kilka następnych miesięcy. W trakcie ich trwania beneficjenci pracować będą nad sobą, swoimi postawami, swoimi cechami. Oceniać będą swoje zachowania, swoje słabości i lęki oraz swoje atuty. Ważnym elementem zajęć jest praca nad poprawą samooceny, zmiany wizerunku i nabrania właściwej perspektywy do siebie i swoich problemów. Zajęcia obejmują swoim programem także analizę stereotypów panujących w świadomości społecznej, spróbują nazwać je i określić na ile silny wpływ schematyczne koncepcje myślenia mają na zachowanie i postrzeganie siebie i innych. Kolejnym bardzo ważnym tematem zajęć będzie asertywność i umiejętność dyskusji i polemiki w obronie własnego stanowiska.

Ponieważ uczestnicy projektu są osobami na co dzień borykającymi się z problemem braku pracy a co się z tym wiąże również braku środków do życia, niepełnosprawności, są oni szczególnie narażeni na niekorzystne oddziaływania środowiska a ich samoocena oraz poczucie własnej wartości niejednokrotnie są niskie. Brak wiary we własne możliwości sprawia, iż izolują się z życia społecznego, pogłębiając nieświadomie swoje problemy. Istotne jest zatem aby wesprzeć ich w tych trudnych chwilach, ukazać iż z niektórymi problemami można i trzeba walczyć i zwyciężyć je.

Zajęcia polegające na wzmocnieniu samooceny, budowaniu relacji społecznych pozwalają odnieść własną sytuację do doświadczeń innych uczestników, sprawiają iż osoby wyalienowane odzyskują poczucie przynależności do grupy.

Udział w warsztatach z psychologiem opracowanych w taki sposób aby jak najdokładniej wesprzeć beneficjentów, pozwala zmienić sposób postrzegania świata a co za tym idzie również pomaga odnaleźć możliwości i siły do szukania konstruktywnych rozwiązań swoich problemów.

 

Print Friendly