Rekrutacja do nowego projektu – kwiecień/maj 2011

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie w związku z realizacją projektu konkursowego ogłasza nabór do I edycji projektu pt.

 

„Klub Integracji Społecznej”

 

Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne, w tym również bezrobotne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w projekcie.

 

Rekrutacja trwa od 1 kwietnia 2011r. do 31 maja 2011r.

 

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny tutaj, lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

 

 

Działania Klubu:

  • poradnictwo specjalistyczne m.in. zawodowe, psychologiczne, prawne, socjalne, terapeutyczne,
  • warsztaty psychologiczne (m.in. motywacja i komunikacja społeczna, radzenie sobie ze stresem, relaksacja itp.)
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
  • warsztaty doradztwa zawodowego,
  • kurs obsługi komputera,
  • szkolenie z podstaw prawa pracy, samo zatrudnienia i tworzenia spółdzielni socjalnych,

Powyższe działania zostaną wzbogacone o działania integracyjno – kulturalne m.in.

  • wycieczki rekreacyjne,
  • wyjazdy do kina,
  • spotkania integracyjne w klubie,

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli skorzystać z poczęstunku.

 

Print Friendly