Pierwsze spotkanie 7 czerwca 2012

Klub Integracji Społecznej to projekt stworzony z myślą o mieszkańcach gminy i miasta Bolków znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wywołanej problemami osobistymi oraz społeczno-ekonomicznymi związanymi z bezrobociem, niepełnosprawnością, zagrożeniem wykluczeniem społecznym, potrzebujących pomocy i wsparcia w odnalezieniu się w obecnej rzeczywistości.

Założenia projektu obejmują udzielenie wszelkiego rodzaju pomocy uczestnikom Klubu, którzy wyrazili zgodę uczestniczenia w projekcie, obejmującą swoim zasięgiem możliwie jak największą ilość dziedzin życia oraz problemów z jakimi na co dzień się borykają.

Rekrutacja do projektu trwała od kwietnia do maja 2011 i wskutek jej przeprowadzenia wyłonionych zostało 20 osób chętnych do wzięcia udziału w zajęciach dla nich opracowanych.

W dniu 7 czerwca 2011 grupa pierwszych beneficjentów została oficjalnie przywitana w nowo wyremontowanej Sali klubu i tym samym zainaugurowana została działalność Klubu Integracji Społecznej w Bolkowie.

W trakcie spotkania Koordynator projektu przywitała uczestników i w krótkim przemówieniu przedstawiła założenia projektu, jego cel i zakres oraz efekty jakich oczekiwać można po jego zakończeniu.

Na spotkanie zaproszona została także Pani psycholog, która prowadzić będzie zajęcia z beneficjentami, która opisała swój udział i wkład w pracę nad realizacją zamierzeń projektu.

Wśród beneficjentów panowała atmosfera niepewności i ciekawości. Z rezerwą wypowiadali się o swoim uczestnictwie niemniej nie przejawiali obawy lub niechęci do samych zajęć w których wkrótce już wezmą udział. Nie byli również przerażeni lub zniechęceni długoterminowym okresem realizacji projektu, przeciwnie słychać było głosy aprobaty, dotyczące możliwości nawiązania ciekawych znajomości oraz relacji z innymi uczestnikami.

Ponieważ oprócz zajęć dydaktycznych dla beneficjentów zaplanowane zostały również spotkania rekreacyjno-rozrywkowe, uczestnicy z wielką chęcią i zainteresowaniem pytali o ich przebieg, terminy, plany.

Ponadto w związku z faktem iż uczestnicy wyrazili zainteresowanie wzięciem udziału w szkoleniach zawodowych, w końcowym etapie realizacji tegorocznego projektu przewidziane zostały warsztaty, które co do których charakteru sami beneficjenci dokonają wyboru w trakcie trwania projektu.

 

Print Friendly