Druga edycja KIS w Bolkowie

W dniu 27 marca 2012r. w Klubie Integracji Społecznej rozpoczęły się nowe zajęcia dla drugiej grupy beneficjentów. W pierwszych kilkunastu tygodniach roku 2012 pracownicy socjalni tworzący zespół projektowy Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie pozyskiwali osoby zamieszkujące na terenie gminy i miasta Bolków, chętne do przystąpienia do projektu.

Projekt ponownie został opracowany w taki sposób by skierować go to tych osób z terenu gminy i miasta Bolków, które w życiu codziennym borykają się z trudnościami związanymi z bezrobociem, niepełnosprawnością czy uzależnieniami.

Założenia projektu obejmują więc udzielenie kompleksowego wsparcia jego uczestnikom poprzez organizację i realizację wielu szkoleń i treningów a także kursów zawodowych. Założenia projektowe obejmują również sferę rozrywkową aby wskazać uczestnikom możliwości i formy spędzania czasu wolnego być może alternatyw e do tych z jakimi mieli do czynienia dotychczas. W czasie trwania zajęć poznawać będą różnego rodzaju techniki pozwalające uzyskać wewnętrzny spokój i harmonię, dowiedzą się jak panować nad negatywnymi emocjami i eliminować je, popracują nad poprawą samoocen i swojego wizerunku w oczach własnych i otoczenia. Szkolenia i warsztaty obejmowały będą też poznawanie zasad poruszana się po rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, wskażą możliwości zmiany lub uzyskania kwalifikacji. Beneficjenci dowiedzą się także, jakie ich osobiste cechy mogą być decydujące i pomocne podczas poszukiwania pracy, jakie predyspozycje zawodowe i posiadane umiejętności stanowić będą ten indywidualny czynnik jaki pozwoli na wytyczenie własnej ścieżki zawodowej. Profesjonalni trenerzy zatrudnieni na potrzeby klubu, pomogą uczestnikom podczas tworzenia diagnozy osobowościowej, która jest narzędziem pozwalającym na poznanie własnych możliwości oraz predyspozycji zawodowych w oparciu o indywidualne cechy charakteru, usposobienie, upodobania oraz już posiadane umiejętności.

Utworzenie Indywidualnych Planów Działania pozwoli określić właściwe kroki zmierzające do efektywnego znalezienia zatrudnienia lub innej formy działalności zarobkowej. Ich opracowanie dla każdego z uczestników pomoże im znaleźć w sobie te predyspozycje i umiejętności, które stanowić mogą punkt wyjścia do znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia. Ponadto tegoroczni beneficjenci projektu podobnie jak ich poprzednicy zapoznają się z zasadami prawa pracy, samozatrudnienia, tworzenia spółdzielni socjalnych. Wezmą również udział w zajęciach przeprowadzonych przez specjalistę ds. uzależnień i przedyskutują ten trudny problem. Podczas kursu komputerowego zapoznają się z zasadami obsługi komputera i podstawami pracy z tym urządzeniem.

Koniec roku przywita uczestników kursami zawodowymi, które sami wybiorą i zdecydują jakie umiejętności zechcą zdobyć.

 

Print Friendly