Galeria

Zakończenie projektu 20.12.2013

Wyjazd do kina XII 2013

Prawo jazdy

Kurs obsługi wózka widłowego

Wizaż

Zajęcia z terapeutką

Zajęcia z doradcą zawodowym

Prawo pracy, spółdzielnie socjalne, samozatrudnienie

Wyjazd do kina

Zajęcia z relaksacji

Kurs komputerowy

III edycja spotkanie integracyjne

III edycja Diagnoza osobowościowa

III edycja zajęcia z psychologiem

III edycja KIS rozpoczęcie 01.03.2013

Kucharz małej gastronomii

II poradnictwo zawodowe

Kino 31.10.2012

II zajęcia z terapeutką

Warsztaty radzenia sobie ze stresem

Kino 25.07.2012

II kurs komputerowy

II Wyjazd integracyjny

II edycja KIS rozpoczęcie 28.03.2012

Florystyka

Doradca zawodowy

Kino grudzień 2011

Andrzejki

Relaksacja

Kurs komputerowy

Wyjazd do kina

Oficjalne otwarcie

Prawo pracy, samozatrudnienie, tworzenie spółdzielni socjalnych

Spotkanie z psychologiem

Spotkanie integracyjne

Zajęcia z psychologiem

Pierwsze spotkanie

KIS remont

Print Friendly, PDF & Email