Category Archives: 2019

Kurs języka angielskiego – II edycja projektu

W dniu 20 grudnia 2018r. czworo uczestników drugiej edycji projektu Zaprojektuj z nami swoją przyszłość przystąpili do nauki języka angielskiego. Zarówno obecni uczestnicy projektu jak również wszystkie osoby poruszające się po rynku pracy mają głęboką świadomość, iż we współczesnym świecie umiejętność porozumiewania się w innym niż ojczysty języku, niezbędna jest do funkcjonowania i komunikowania się. Możliwość kontaktowania się w języku obcym, podnosi też atrakcyjność osób poszukujących pracy. Uczestnicy przystąpili do zajęć obejmujących podstawy języka angielskiego, co pozwoli im przyswoić podstawowe formy komunikacji oraz nabiorą umiejętności odnajdywania się poza granicami kraju.

Kurs obsługi komputera – II edycja projektu

Miesiące grudzień 2018 i styczeń 2019r. to dla uczestników drugiej edycji projektu Zaprojektuj z nami swoją przyszłość to czas intensywnych szkoleń. Z dniem 15 grudnia  2018 kolejna bowiem grupa spośród 30 osób rekrutowanych do tegorocznej edycji projektu, przystępuje do realizacji kursu. Tym razem jest to kurs obsługi komputera, do którego przystąpiło 10 osób. Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych podczas których uczestnicy będą poznawać lub doskonalić podstawy obsługi komputera, pracę z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym oraz poruszania się w sieci Internet. Zajęcia prowadzone są stosownie do potrzeb i możliwości uczestników, w taki sposób aby jak najefektywniej przekazać im wiedzę oraz zachęcić do dalszego samodoskonalenia.