Category Archives: 2019

Kurs obsługi-koparko ładowarki – druga edycja projektu

W dniu 09.02.2019r. w Jeleniej Górze rozpoczęły się kolejne szkolenia dla uczestników projektu „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”. Tym razem do szkolenia przystąpili panowie. Dziewięciu uczestników projektu wybrało kurs obsługi koparko-ładowarki. Szkolenia odbywać się będą w w Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, obejmując łącznie 134 godziny zajęć , w tym 52 godziny teorii i 82 godziny praktyki. Zajęcia prowadzone będą pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów na co dzień szkolących w zawodzie operatora koparko-ładowarki. Panowie, podczas intensywnego cyklu szkoleń, poznawać będą teoretyczne i praktyczne zasady pracy koparko-ładowarek.

Kurs opiekun osób starszych – druga edycja projektu

Opiekun osób starszych i chorych to szkolenie, do którego w miesiącu lutym 2019 przystąpiło siedem pań będących uczestniczkami projektu „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”. Uczestniczki wiedzą o tym, iż w obecnej rzeczywistości na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na osoby posiadające umiejętności w zakresie opieki nad osobami starszymi i chorymi, wiele zaś firm oferuje prace sezonowe na terenie Niemiec w takim właśnie charakterze. Zatem spośród uczestników projektu siedem pań zdecydowało się na uzyskanie przeszkolenia w tym zakresie. Dwie panie spośród uczestniczek kursu opiekunek, wzięło też udział w kursie języka niemieckiego a jedna z pań w kursie języka angielskie. Szkolenia są tak skorelowane by wzajemnie się uzupełniać, co pozwala na jednoczesne zdobywanie wiedzy na obu płaszczyznach.

Kurs spawacza met. MAG-135 – druga edycja projektu

Spośród uczestników bieżącej edycji projektu „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” czterech panów zdecydowało się na wzięcie udziału w kursie spawacza metodą MAG-135. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia, po których przyswojeniu uczestnicy kursu uzyskują uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur ze stali ferrytycznych metodą MAG-135 zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG-135 blach i rur ze stali ferrytycznych.

Kurs obsługi kasy fiskalnej – druga edycja projektu

W styczniu 2019r. sześć pań uczestniczących w projekcie „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” przystąpiło do szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych. Zakres tematyczny zajęć wybrany został przez same uczestniczki, a szkolenie realizowane było według podziału na konkretne zagadnienia.

Kurs małej księgowości – druga edycja projektu

n

Księgowa to osoba zatrudniona do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Odpowiada za zbieranie i przechowywanie faktur i innych dokumentów, wpisywanie ich do systemu księgowego, a następnie analizowanie danych i wyciąganie z nich informacji istotnych w procesie działalności firmy. Obowiązkiem księgowej jest także pilnowanie, aby spełnione zostały wszystkie obowiązki wobec urzędu skarbowego i innych instytucji.

Dlatego też w dzisiejszych czasach funkcjonowanie jakiejkolwiek firmy nie może obejść się bez osoby odpowiedzialnej za powyższe obowiązki.

Mając świadomość jak istotny jest obecnie zawód księgowej, dwie Panie uczestniczące w projekcie „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” podjęły wyzwanie zgłębienia tajników małej księgowości.