Category Archives: 2019

Kurs obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym

Kurs obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym potocznie zwany wózkiem widłowym, jest to jeden z tych kursów,  których nie trzeba przestawiać uczestnikom projektów organizowanych od lat przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie. Dlatego też, w miesiącu maju 2019r. ośmioro uczestnik…ó projektu „Zaprojektuj z nami swoja przyszłość” rozpocznie kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Szkolenie jest długotrwałe i dość żmudne, przynosi jednak wymierne efekty w postaci nabycia pożądanej dziś umiejętności obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym. W dzisiejszych czasach każde niemal przedsiębiorstwo produkcyjne używa podobnych maszyn do wykonywania codziennych zadań. Tam, gdzie niezbędne jest przetransportowanie cięższych ładunków na niewielką odległość lub na pewną wysokość, maszyny te sprawdzają się znakomicie.

Kucharz małej gastronomii

W tegorocznej edycji projektu „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” uczestnicy wyrazili zainteresowanie wzięciem udziału w kursie gastronomicznym. Trzy panie oraz jeden pan zdecydowało się przystąpić do szkolenia, aby zapoznać się ze specyfiką pracy w kuchni specjalizującej się w przygotowywaniu posiłków dla klientów punktów gastronomicznych i restauracji. Małą gastronomia swoim zakresem obejmuje pracę w barach, restauracjach typu fast food, miejscach serwujących szybkie posiłki czy przekąski. Tego typu miejsca posiadają często proste posiłki nie wymagające żmudnego przygotowywania czy serwowania. Oferta punktów małej gastronomii skierowana jest do osób szukających szybkiego posiłku lub przekąski, która zaspokoi głód osoby, która nie ma czasu na przygotowanie posiłku w domu, jak również nie może pozwolić sobie na spokojne delektowanie się posiłkiem w restauracji.

Zatem małą gastronomi skupia się na przygotowywaniu potraw nieskomplikowanych niemniej smacznych i wartościowych, które winny trafić na stół klienta szybko i sprawnie.

Kurs kwalifikacji wstępnych przyśpieszonych

Spośród tegorocznych uczestników projektu „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” pięciu uczestników zgłosiło zainteresowanie udziałem w tego rodzaju szkoleniu. Czterech panów i jedna Pani, kontynuujący również równolegle udział w kursie prawa jazdy C, C+E zauważyli, że w dzisiejszej dobie industrializacji przemieszczanie się z miejsca na miejsce jest jednym z podstawowych czynników warunkujących funkcjonowanie. Każda niemal firma działająca w obecnej gospodarce kupuje lub sprzedaje różnego rodzaju artykuły czy produkty na szerokim rynku, stale zwiększając zasięg o ile istnieje taka możliwość. Nabywcy natomiast coraz częściej wymagają szybkiej i efektywnej dostawy, zatem uprawnienia do przewozu osób i rzeczy są umiejętnością pożądaną i cenioną na obecnym rynku pracy. Każdy kierowca wożący ludzi oraz towary, zarówno autem osobowym jak i ciężarowym, musi posiadać wiedzę niezbędną związaną ze specyfiką świadczonej przez siebie usługi, stąd wśród beneficjentów projektu potrzeba zgłębienia wiedzy z podobnego zakresu. Podczas zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawa jakie warunkują właściwe warunki transportu zależnie od rodzaju ładunku, odległości na jaką jest wieziony itp. Pozwalają one jednocześnie na bezpieczne i efektywne poruszanie się. Uczestnicy dowiadują się w jaki sposób należy pracować w przypadku przewozu osób albowiem niekiedy jest to długa trasa obejmująca wiele godzin, wówczas należy stosować odpowiednie procedury, dbając o zachowanie bezpieczeństwa pasażerów oraz zgodne z planem przemieszczanie się na poszczególnych odcinkach trasy.

Kurs prawa jazdy kat. C,C+E

W miesiącach kwiecień i maj 2019 dla pięciu uczestników projektu „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” zorganizowany został kurs prawa jazdy kategorii C i C + E. Kurs prawa jazdy kategorii C i C+E łączony przeznaczony jest dla osób, które chcą zostać kierowcą ciężarówki z przyczepą, a nie posiadają prawa jazdy kategorii C. Po zrobieniu kursu prawa jazdy kategorii C i C+E łączonego, oraz zdaniu egzaminu państwowego, otrzymują uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym (o dmc pow. 3,5 tony) z przyczepą. Aby rozpocząć kurs prawa jazdy kategorii C i C+E łączony, uczestnik musi jednak posiadać prawo jazdy kategorii BWymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 21 lat. Kurs prawa jazdy kategorii C i C+E łączony zawiera 20 godzin teorii, 20 godzin jazdy ciężarówką, oraz 25 godzin jazdy ciężarówką z przyczepą. Podobnie jak w wypadku każdego kursu prawa jazdy, egzamin państwowy można zdać po ukończeniu całego kursu – czyli po ukończeniu teorii i wszystkich jazd, zarówno do kategorii C, jak i C+E.

Zajęcia realizowane są w profesjonalnym ośrodku szkolenia kierowców obejmując swoim zakresem ustawowy zakres zajęć teoretycznych i praktycznych. Uczestnicy, podczas szkolenia w Ośrodku Szkolenia Kierowców w Jeleniej Górze poznawać będą zasady prowadzenia samochodu ciężarowego, oraz samochodu ciężarowego z przyczepą. Poznają także tajniki pracy z tachografem. Zgłębią zasady uczestniczenia w ruchu drogowym, kierowców poruszających się pojazdem wielkogabarytowym. Kursanci biorący udział w szkoleniu prawa jazdy C i C+E są już posiadaczami prawa jazdy kategorii B, zatem posiadają wiedzę niezbędną do poruszania się po jezdniach. Ci kursanci w trakcie opracowanych dla nich szkoleń teoretycznych, zgłębią wiedzę z zakresu posługiwania się tachografem, sporządzania raportów i wydruków jak również poznają sposoby czytania map drogowych. Po ukończeniu właściwych sobie zajęć teoretycznych, wszyscy beneficjenci przystąpią do zajęć praktycznych, podczas których poznają budowę samochodu ciężarowego, dowiedzą się także jak przeprowadzać niezbędne konserwacje pojazdu. Odpowiednim dla siebie ciężarowym udadzą się na pierwsze jazdy w rzeczywistych realiach polskich dróg, poznając i oceniając w praktyce sytuacje analizowane podczas zajęć teoretycznych. Omówienie ukazanych na graficznych obrazach sytuacji występujących na drogach a także możliwość przećwiczenia poznanych zasad i sytuacji na symulatorze jazdy, pozwoli na ich rozpoznanie i właściwe postępowanie podczas rzeczywistego poruszania się po drogach. 

Kursy kończą się egzaminem państwowym. Po pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymają prawo jazdy kategorii C i C+E nadające im uprawnienia do prowadzenia samochodów ciężarowych oraz ciężarowych z przyczepą.

Kurs prawa jazdy kat. B i C

Kurs prawa jazdy kategorii B, to kurs cieszący się wśród uczestników projektów realizowanych przez Gminno-Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Bolkowie nieustającym zainteresowaniem.  Uczestnicy przystępujący do udziału w projekcie często pytają o możliwość wzięcia udziału w tym właśnie kursie albowiem w obecnych czasach posiadanie prawa jazdy a tym samym większa mobilność jest elementem niezbędnym do poszukiwania pracy i kontaktów z pracodawcami. Nieinaczej ma się sytuacja w przypadku uczestników projektu “Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”. Więc w tegorocznej edycji projektu nie mogło obyć się bez realizacji szkoleń z zakresu prawa jazdy kategorii B. Ponadto jeden z panów zgłosił chęć przystąpenia do kursu prawa jazdy C. Szkolenia dla uczestników rozpoczęły się w miesiącu kwietniu 2019 roku, obejmując całościowy program przewidziany przepisami prawa o ruchu drogowym dla takiego kursu.