Category Archives: 2018

Kurs prawa jazdy C oraz C+E

W miesiącach kwiecień i maj 2018 dla uczestników projektu ?Zaprojektuj z nami swoją przyszłość? zorganizowany został kurs prawa jazdy kategorii C i C + E. Zajęcia realizowane są w profesjonalnym ośrodku szkolenia kierowców obejmując swoim zakresem ustawowy zakres zajęć teoretycznych i praktycznych. Uczestnicy, podczas szkolenia w Ośrodku Szkolenia Kierowców w Jeleniej Górze poznawać będą zasady prowadzenia samochodu ciężarowego, oraz samochodu ciężarowego z przyczepą. Poznają także tajniki pracy z tachografem. Zgłębią zasady uczestniczenia w ruchu drogowym, kierowców poruszających się pojazdem wielkogabarytowym.

Kurs obsługi kasy fiskalnej

W marcu 2018r. uczestnicy projektu ?Zaprojektuj z nami swoją przyszłość? przystąpili do szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych. Zakres tematyczny zajęć wybrany został przez samych uczestników a szkolenie realizowane było według podziału na konkretne zagadnienia.

Pierwszy blok zajęć objął swoim zakresem teoretyczne problemy związane z właściwym oznaczaniem towaru, matematycznym sposobem naliczania kwot brutto i netto, różnice w wysokościach podatku VAT itp. Drugi, właściwy etap szkolenia objął obsługę samych urządzeń czyli kas fiskalnych.

Kurs kwalifikacji wstępnych – przewóz osób i rzeczy

Dwóch panów spośród uczestników projektu ?Zaprojektuj z nami swoją przyszłość? zgłosili zainteresowanie udziałem w tego rodzaju szkoleniu. Panowie, którzy zgłosili również chęć wzięcia udziału w kursie prawa jazdy kategorii C zauważyli, że w dzisiejszej dobie industrializacji przemieszczanie się z miejsca na miejsce jest jednym z podstawowych czynników warunkujących funkcjonowanie. Każda niemal firma działająca w obecnej gospodarce kupuje lub sprzedaje różnego rodzaju artykuły czy produkty na szerokim rynku, stale zwiększając zasięg o ile istnieje taka możliwość. Nabywcy natomiast coraz częściej wymagają szybkiej i efektywnej dostawy, zatem uprawnienia do przewozu osób i rzeczy są umiejętnością pożądaną i cenioną na obecnym rynku pracy. Każdy kierowca wożący ludzi oraz towary, zarówno autem osobowym jak i ciężarowym, musi posiadać wiedzę niezbędną związaną ze specyfiką świadczonej przez siebie usługi, stąd wśród beneficjentów projektu potrzeba zgłębienia wiedzy z podobnego zakresu.

Kurs spawacza metodą MAG

Jeden z uczestników projektu ?Zaprojektuj z nami swoją przyszłość? zdecydował się na wzięcie udziału w kursie spawacza metodą MAG. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia, po których przyswojeniu uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur ze stali ferrytycznych metodą MAG zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

Kurs opieki nad osobą starszą i chorą

Opiekun osób starszych i chorych to szkolenie zorganizowane dla sześciu pań będących uczestniczkami projektu ?Zaprojektuj z nami swoją przyszłość?. Uczestniczki wiedzą o tym, iż w obecnej rzeczywistości na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na osoby posiadające umiejętności w zakresie opieki nad osobami starszymi i chorymi, wiele zaś firm oferuje prace sezonowe na Tereni Niemiec w takim właśnie charakterze. Zatem spośród uczestników projektu sześć pań zdecydowało się na uzyskanie przeszkolenia w tym zakresie. Trzy panie spośród uczestniczek kursu opiekunek, kształci się również równolegle na kursie języka niemieckiego. Szkolenia są tak skorelowane by wzajemnie się uzupełniać, co pozwala na jednoczesne zdobywanie wiedzy na obu płaszczyznach.