Category Archives: 2018

Kurs języka niemieckiego – II edycja projektu

W dniu 10 grudnia 2018r. dla uczestników II edycji projektu Zaprojektuj z nami swoją przyszłość rozpoczął się kurs nauki języka niemieckiego w stopniu podstawowym. Sześcioro uczestników projektu zgłosiło chęć wzięcia udziału w kursie językowym. We współczesnym świecie umiejętność porozumiewania się w innym niż ojczysty języku, niezbędna jest do funkcjonowania i komunikowania się a także stanowi pożądany wymóg stawiany przez pracodawców podczas rekrutacji na stanowiska pracy. Uczestnicy przystąpili do zajęć obejmujących swoim zakresem tematy ułatwiające odnalezienie się w codziennych, najprostszych sytuacjach a także te związane bezpośrednio z opieka nad osobami starszymi. Umiejętności takie jak zapytanie o drogę, znalezienie parkingu, restauracji, hotelu, dojście do obiektu czy uzyskanie pomocy medycznej wydawało się najwłaściwszym kierunkiem szkolenia. W taki też sposób skonstruowane zostały zajęcia dla uczestników, aby uzyskali jak najwięcej cennych informacji przydatnych w ewentualnych kontaktach na terenie Niemiec.

Kurs florystyki – II grupa projektu

W dniu 10 grudnia 2018r. ośmioro uczestników II edycji projektu Zaprojektuj z nami swoją przyszłość /w tym siedem Pań i jeden mężczyzna/ przystąpili do kursu florystyki. Umiejętność pięknego i fantazyjnego układania bukietów, wiązanek oraz kompozycji kwiatowych na różne okazje w obecnych czasach jest pożądana z uwagi na fakt, iż kwiaty stanowią subtelna ozdobę każdej uroczystości a sam zawód florystyk rozwija się i ewoluuje.

Zatem uczestnicy przystąpili do poznawania gatunków roślin i uczą się je nazywać, poznają zasady właściwego doboru roślin sympatyzujących ze sobą oraz dowiadują się jak unikać zestawień wpływających na siebie wzajemnie w sposób destrukcyjny. Następnie pod kierunkiem wykwalifikowanej florystyki poznają sposoby zagospodarowywania wszystkich elementów kwiatowych, doboru właściwych dodatków wydobywających na światło dzienne prawdziwą urodę kwiatów zarówno żywych jak i suszonych czy sztucznych. Ponadto dowiadują się jak ozdabiać kompozycje kwiatowe niestandardowymi dodatkami takimi jak orzechy, pióra ptaków, wstążki czy szyszki lub koraliki. Uczestnicy dowiadują się również, że bukiet nie musi być schematycznie przewidywalny i wspaniałą kompozycję stworzyć można z pozornie nieprzydatnych do tego celu komponentów takich jak cukierki, liście, owoce, siano, wstążki czy papier lub ich wzajemne kombinacje tworzące rzeczywiście zaskakujący efekt.

II grupa uczestników – Warsztaty motywacji i komunikacji, trening rozwoju osobistego

W dniu 28.08.2018r. nowo pozyskana 30-toosobowa grupa uczestników projektu “Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” rozpoczęła pod kierunkiem psychologa udział w warsztatach motywacji i komunikacji społecznej. Uczestnicy, podzieleni na 3 mniejsze grupy A, B i C przystąpili do sukcesywnego udziału w warsztatach, zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem spotkań.

Każdy z uczestników weźmie udział w 60 godzinach zajęć grupowych złożonych z 30 godzin warsztatów motywacji  i komunikacji oraz 30 godzin treningu rozwoju osobistego. Każdy uczestnik odbędzie również spotkania indywidualne z psychologiem zaplanowane na 6 godzin podczas których będzie mógł omówić z trenerem te problemy czy sytuacje krytyczne, których z różnych przyczyn nie chce lub nie może poruszać w trakcie zajęć grupowych. W trakcie zajęć grupowych uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowej komunikacji. Realizując warsztaty motywacji i komunikacji społecznej skupią się na takich zagadnieniach jak sposoby budowania relacji z nieznanymi osobami, techniki aktywnego słuchania, podejmowanie działań w kierunku zmiany dotychczasowego życia „bez pracy”, normy i zasady współuczestniczenia w grupie.  

II edycja projektu “Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”

W dniu 22 sierpnia 2018r. odbyło się uroczyste otwarcie II edycji projektu Zaprojektuj z nami swoją przyszłość w Bolkowie. Projekt stanowiący kontynuację I edycji trwającej od VII 2017 do VI 2018r. został opracowany w taki sposób by skierować go to tych osób z terenu gminy i miasta Bolków, które w życiu codziennym borykają się z trudnościami związanymi z bezrobociem, niepełnosprawnością czy uzależnieniami.

W lokalu należącym do Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie mieszczącym się przy ul. Bolka 8 B w Bolkowie, 30 uczestników II edycji projektu spotkało się z realizatorami projektu aby dokładnie zapoznać się z zasadami uczestnictwa w projekcie, omówić wszelkie szczegóły oraz wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Uczestnicy podpisali również niezbędne dokumenty stanowiące o ich zaangażowaniu w realizację do projektu, a także zapoznali się z metodyką i pracą całego zespołu. Wśród uczestników widoczne było duże zainteresowanie udziałem, chętnie zadawali pytania i wyjaśniali nurtujące ich wątpliwości. Omawiali i dowiadywali się o poszczególne etapy zaplanowanych działań, dyskutowali na temat korzyści płynących z udziału w projekcie oraz możliwości płynących z nowo nabytych umiejętności. 

Prawo jazdy kat. B

Kurs prawa jazdy kategorii B, to kurs cieszący się wśród uczestników projektów realizowanych przez Gminno-Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Bolkowie nieustającym zainteresowaniem. Uczestnicy przystępujący do udziału w projekcie często pytają o możliwość wzięcia udziału w tym właśnie kursie albowiem w obecnych czasach posiadanie prawa jazdy a tym samym większa mobilność jest elementem niezbędnym do poszukiwania pracy i kontaktów z pracodawcami. Podobnie w tegorocznej, drugiej edycji projektu Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” nie mogło obyć się bez realizacji szkoleń z zakresu prawa jazdy kategorii B. Szkolenia dla uczestników rozpoczęły się w miesiącu maju 2018 roku, obejmując całościowy program przewidziany dla uczestników takiego kursu. Na potrzeby uczestników zatrudnieni zostali instruktorzy ze szkoły nauki jazdy na co dzień szkolący przyszłych kierowców.