Category Archives: Przemoc

Poradnictwo specjalistyczne

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że od miesiąca stycznia 2019 roku na mocy Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na lata 2017 – 2020 osoby zainteresowane mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w następujących terminach:

 

PRAWNIK   każda ostatnia środa miesiąca od godz. 15.30. do godz. 17.30.

 

30.01.2019.

27.02.2019.

27.03.2019.

24.04.2019.

29.05.2019.

26.06.2019.

31.07.2019.

28.08.2019.

25.09.2019.

30.10.2019.

27.11.2019.

18.12.2019.

 

PSYCHOLOG  każdy drugi piątek miesiąca od godz. 13.30. do godz. 16.30.

 

11.01.2019.

08.02.2019.

08.03.2019.

12.04.2019.

10.05.2019.

14.06.2019.

12.07.2019.

09.08.2019.

13.09.2019.

11.10.2019.

08.11.2019.

13.12.2019.

 

Poradnictwo jest udzielane w budynku Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 10, pokój nr 2,

telefon: 0757413375 od godz. 7:00 do 15:00

Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne

O G Ł O S Z E N I E

 

Gminno ? Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że od miesiąca stycznia 2018 roku na mocy Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na lata 2017 ? 2020 osoby zainteresowane mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w następujących terminach:

PRAWNIK każda ostatnia środa miesiąca od godz. 15.30. do godz. 17.30.

 • 31.01.2018
 • 28.02.2018
 • 28.03.2018
 • 25.04.2018
 • 30.05.2018
 • 27.06.2018
 • 25.07.2018
 • 29.08.2018
 • 26.09.2018
 • 31.10.2018
 • 28.11.2018
 • 19.12.2018

PSYCHOLOG każdy drugi piątek miesiąca od godz. 13.30. do godz. 15.30.

 • 12.01.2018
 • 09.02.2018
 • 09.03.2018
 • 13.04.2018
 • 11.05.2018
 • 08.06.2018
 • 13.07.2018
 • 10.08.2018
 • 14.09.2018
 • 12.10.2018
 • 09.11.2018
 • 14.12.2018

Poradnictwo jest udzielane w budynku Gminno ? Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 10, pokój nr 2, telefon: 0757413375.

Informacja

I N F O R M A C J A

Gminno ? Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje o zmianie daty udzielania poradnictwa specjalistycznego realizowanego w ramach przyjętego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na lata 2017 – 2020 przez prawnika  z dnia 27 grudnia 2017 roku na 20 grudnia  2017 roku, godzina od 15.30 do 17.30.

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Gminno ? Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że od miesiąca marca 2017 roku na mocy Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na lata 2017 ? 2020 osoby zainteresowane mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w następujących terminach:

 • PRAWNIK każda ostatnia środa miesiąca od godz. 15.30. do godz. 17.30. 
  • 21.01.2017.
  • 22.02.2017.
  • 29.03.2017.
  • 26.04.2017.
  • 31.05.2017.
  • 28.06.2017.
  • 26.07.2017.
  • 30.08.2017.
  • 27.09.2017.
  • 25.10.2017.
  • 29.11.2017.
  • 27.12.2017.
 • PSYCHOLOG każda druga piątek miesiąca od godz. 13.30. do godz. 15.30.
 • 13.01.2017.
 • 10.02.2017.
 • 10.03.2017.
 • 14.04.2017.
 • 12.05.2017.
 • 09.06.2017.
 • 14.07.2017.
 • 11.08.2017.
 • 08.09.2017.
 • 13.10.2017.
 • 10.11.2017.
 • 09.12.2017.

Poradnictwo jest udzielane w budynku Gminno ? Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 10, pokój nr 2, telefon: 0757413375.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010r. /Dz. U. nr 125, poz. 842/ na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2011 roku podjęto uchwałę określającą tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego powoływania.

Zarządzeniem Burmistrza Bolkowa nr 72/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku został powołany 16 osobowy Zespół Interdyscyplinarny.

W dniu 19 czerwca 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego zespołu, na którym zostały wybrane osoby odpowiedzialne za pracę w zespole w składzie:

 

 1. Przewodniczący Zespołu Renata Maziarz ?  przedstawiciel Gminno ? Miejskiego Ośrodka   Pomocy Społecznej w Bolkowie
 2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu Ewa Kasperkiewicz ? przedstawiciel Gminno ? Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie
  3.  Sekretarz Zespołu  Joanna Malinowska ? przedstawiciel Gminno ? Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie
 3. Beata Bardzyńska ? przedstawiciel Przedszkola Samorządowego w Bolkowie
 4. Helena Bonda ? przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze
 5. Emilia Cal ? Przydział ? przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Sadach Górnych
 6. Joanna Ciupiak ? przedstawiciel Gimnazjum w Bolkowie
 7. Stanisława Klich ? przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Bolkowie
 8. Mirosława Król ? przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze
 9. Marzena Kustra ? przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Kaczorowie
 10. Krzysztof Kwiatkowski ? przedstawiciel Stowarzyszeni Wspierającego Osoby Niepełnosprawne ?INTEGRACJA? w Bolkowie
 11. Elżbieta Nowakowicz ? przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie
 12. Anna Ołdak ? przedstawiciel Gminno ? Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolkowie
 13. Agata Petkowicz ? przedstawiciel Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie
 14. Mirosław Pierun ? przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Jaworze
 15. Beata Woźniak ? przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Lipie

 

Zarządzeniem Nr 80/2016 Burmistrza Bolkowa z dnia 12 lipca 2016r. odwołano ze składu ZI:

 • Panią Helenę Brodę ? przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze

Zarządzeniem Nr 81/2016 Burmistrza Bolkowa z dnia 12 lipca 2016 r. powołano do składu ZI:

 • Panią Beatę Sabałę ? przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze

 

 

Zarządzeniem Nr 103/2016 Burmistrza Bolkowa  z dnia 15 września 2016 r. odwołano ze składu ZI:

 • Panią Joannę Ciupiak ? przedstawiciela Gimnazjum w Bolkowie

Zarządzeniem Nr 104/2016 Burmistrza Bolkowa z dnia 15 września 2016 r. powołano do składu ZI:

 • Panią Agnieszkę Karpowicz ? przedstawiciela Gimnazjum w Bolkowie

 

Zarządzeniem Nr 106/2016 Burmistrza Bolkowa z dnia 20 września 2016 r. odwołano ze składu ZI:

 • Panią Stanisławę Klich ? przedstawiciela Szkoły Podstawowej w Bolkowie

Zarządzeniem Nr 107/2016 Burmistrza Bolkowa z dnia 20 września 2016 r. powołano do składu ZI:

 • Panią Iwonę Kwiatkowską ? przedstawiciela Szkoły Podstawowej Bolkowie

 

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny powołuje Grupy Robocze w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

 

Do zadań grup roboczych należy:

 

 1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.
 2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
 3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Obsługę pracy Zespołu zapewnia ośrodek pomocy stąd wszelkie wnioski i pisma kierowane do Zespołu należy składać w Gminno ? Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bolkowie, ul. Kolejowa 10.

 

 

nr tel. 757413375

e-mail: gmopsbolkow@o2.pl