Category Archives: 2013

Kurs nowoczesny handlowiec

Nowoczesny handlowiec to kur wybrany przez pięć pań uczestniczących w projekcie ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę?. Kobiety zgłosiły zainteresowanie szkoleniem, zatem w miesiącu sierpniu 2013r. został dla nich zorganizowany kurs podczas którego, zapoznawały się z zasadami pracy na stanowisku osoby odpowiedzialnej za organizację sprawnego przepływu towarów.

Kurs kucharza

?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? to projekt od kilku lat realizowany przez Gmino-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, którego głównym celem jest odpowiadanie na bezpośrednie potrzeby uczestników. Beneficjenci tegorocznej edycji, przystępując do uczestnictwa w projekcie, idąc w ślady swoich kolegów z poprzednich edycji, samodzielnie wybrali szkolenia zawodowe w jakich chcą uczestniczyć. Trzy panie wyraziły zainteresowaniem udziałem w kursie kucharza małej gastronomii. Panie w sierpniu 2013r. przystąpiły do zajęć w niewielkiej restauracji w Bolkowie specjalizującej się w przygotowywaniu domowych dań kuchni polskiej oraz szybkich posiłków typu fast food.

Wyjazd do kina

W dniu 29 maja 2013r. dla beneficjentów projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? zorganizowany został wyjazd rekreacyjny do kina. Wyjazd został zaplanowany nie tylko z myślą o uczestnikach projektu, ale również ich najbliższym otoczeniu tj. rodzinie, przyjaciołach. Wyjazd zorganizowany został aby wskazać uczestnikom możliwość alternatywnego spędzenia czasu czy form rekreacji.  

Poradnictwo zawodowe

W maju 2013r. dla beneficjentów projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansa na pracę? zorganizowane zostały zajęcia z doradcą zawodowym. W trakcie warsztatów poruszane były zagadnienia z dwóch podstawowych zakresów – aktywnego poszukiwania pracy i doradztwa zawodowego. Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego objęły swoim zakresem szereg szkoleń umożliwiających nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, właściwą ich prezentację, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w sposób przekonujący dla potencjalnego pracodawcy.

Zajęcia z psychologiem 2013

Tradycją projektów realizowanych przez Gminno-Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Bolkowie jest, iż zajęcia do jakich przystępują beneficjenci, rozpoczynają się szkoleniami z psychologiem. Tegoroczna, szósta już edycja projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? również rozpoczęła się od spotkania z psychologiem, który wraz z beneficjentami pracować będzie nad wzmocnieniem życiowych postaw, budowaniu pozytywnej samooceny, poprawy dotychczasowego postrzegania swojej osoby. Trenować będą budowanie relacji ze środowiskiem, dowiedzą się czym jest asertywność i jak wykorzystywać ja w życiu codziennym aby osiągać założone cele.

W trakcie trwania warsztatów i szkoleń, uczestnicy pracować będą też nad eliminowaniem negatywnych emocji, sposobami radzenia sobie ze stresem, unikania sytuacji konfliktowych zarówno w życiu osobistym, rodzinnym jak również we wszelkich relacjach interpersonalnych. Dowiedzą się również w jaki sposób rozładowywać te negatywne emocje, które z różnych powodów już powstały i doskwierają w życiu codziennym. Zajęcia podobnie jak podczas poprzednich edycji odbywają się w formie quizów, zabaw, gier oraz zadań polegających na pracy samodzielnej lub grupowej. Dodatkowym urozmaiceniem jest możliwość obejrzenia filmów ukazujących postawy oraz emocje jakie na co dzień nam towarzyszą a także rozwiązania płynące z podejmowanych decyzji i zaskakujące niejednokrotnie efekty podejmowanych działań. Omówienie ukazanych w filmie scen, pozwala odnieść się do konkretnych sytuacji i na ich podstawie budować własną opinię oraz jak również wyciągnąć z przekazu sobie właściwe wnioski.