Category Archives: 2013

Spotkanie integracyjne 19.12.2013

           W dniu 19 grudnia 2013r. w związku z zakończeniem tegorocznej edycji projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę?, dla jego beneficjentów zorganizowane zostało spotkanie integracyjne. Celem potkania było podsumowanie ostatnich miesięcy i działań realizowanych w projekcie, a także spędzenie czasu w sposób nieformalny, sprzyjający luźnej rozmowie. Beneficjenci i członkowie zespołu projektowego rozważali swoje spostrzeżenia na temat wspólnej pracy podczas realizacji projektu. Kierownik GMOPS w Bolkowie podziękowała uczestnikom za zaangażowanie i podjęcie wyzwania jakim było uczestniczenie w projekcie. Następnie głos zabrał Burmistrz Bolkowa, który podkreślił wagę realizowania podobnych przedsięwzięć zarówno przez instytucje jak również znaczenie jakie mają one dla mieszkańców gminy Bolków.

Wyjazd do teatru

W dniu 18 grudnia 2013r. dla beneficjentów projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? zorganizowany został wyjazd rekreacyjny do Legnicy do teatru na przedstawienie o zagadkowym tytule ?Droga śliska od traw?.  Spektakl ukazuje balansującą na granicy nierealności balladę o ludziach, w których budzi się zło ? i którzy stają się jego ofiarami. Mroczna, gęsta emocjonalnie opowieść, dziejąca się na wsi, gdzie wszyscy mają dwie twarze. Dawne zaszłości splatają się z nowymi antagonizmami: miłość zderza się z nienawiścią, przebaczenie ze zbrodnią, strach z euforią. Nikt nie wyjdzie stąd bez szwanku.

Kurs wizażu

W miesiącu listopadzie 2013r. dla beneficjentek projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? zorganizowany został kurs wizażu ze stylizacja paznokci. Jest to szkolenie bliskie chyba każdej kobiecie, przez co cieszące się dużym zainteresowaniem wśród uczestniczek projektów. Sześć uczestniczek, które wyraziły chęć przystąpienia do szkolenia, pod koniec listopada zaczęło szkolić się w technikach wykonywania różnego rodzaju makijażu oraz zdobienia paznokci. Pod kierunkiem wykwalifikowanej wizażystki poznawały zasady pracy z ludzkim ciałem, zwłaszcza twarzą, uczyły się doboru właściwych kosmetyków zależnie od rodzaju cery, okazji, upodobań.

Kurs opiekuna osoby starszej i chorej

Opiekun osób starszych i chorych to szkolenie zorganizowane już po raz drugi w ramach projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę?. Okazało się, iż ubiegłoroczny kurs był bardzo ciekawy i pożyteczny a uczestniczki biorące w nim udział były wyrażały się o nim z wielką aprobatą. Zatem tegoroczna edycja projektu również w swym zakresie objęła możliwość przeszkolenia w tym zakresie kilku beneficjentek. Panie podobnie jak w ubiegłym roku, pod kierunkiem wykwalifikowanej trenerki poznawały zasady postępowania związane z opieką nad osobą starszą, chorą.

Kurs obsługi wózka jezdniowego

W miesiącu sierpniu 2013r. beneficjenci projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? przystąpili do kursu obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Jest to szkolenie cieszące się wśród uczestników rokrocznie coraz większym zainteresowaniem i to nie tylko wśród panów ale również wśród pań stanowiących coraz większą grupę osób przystępujących do zajęć. Szkolenia odbywają się w ośrodku szkoleniowym w Jaworze, gdzie pod kierunkiem wykładowców uczestnicy poznają zasady działania wózków, ich budowę oraz sposób pracy. Po zajęciach teoretycznych, beneficjenci przystępują do zajęć praktycznych, mając możliwość przetestować nabyte umiejętności na prawdziwym sprzęcie.