Category Archives: 2012

Wyjazd integracyjny

?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? to projekt jaki powstał z myślą o będących w trudnej sytuacji mieszkańcach gminy Bolków, korzystających z pomocy społecznej Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie. Trudna sytuacja to najczęściej bezrobocie, brak kwalifikacji,  brak środków na zaspokojenie potrzeb, zagrożenie wykluczeniem społecznym. Ponieważ wymienione sytuacje dotykają nie tylko pojedynczych osób ale całych rodzin, ważne jest aby całe środowiska współuczestniczyły w procesach przezwyciężania niekorzystnych sytuacji.

Kierując się zatem myślą o beneficjentach projektu wraz z ich otoczeniem, zaplanowano organizację wyjazdu rekreacyjno-integracyjnego dla uczestników i ich rodzin. Celem wyjazdu było oderwanie beneficjentów od ich problemów, zapewnienie wypoczynku i relaksu w być może innej niż dotychczas atmosferze oraz ukazanie form i możliwości spędzania wolnego czasu oraz integracja z pozostałymi uczestnikami i z pracownikami realizującymi projekt.

Kurs – Przewóz osób i rzeczy

Przewóz osób i rzeczy. Beneficjenci tegorocznego projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? zgłosili zainteresowanie udziałem w tego rodzaju szkoleniu. Panowie poruszając się po rynku pracy zauważyli, że w dzisiejszej dobie industrializacji przemieszczanie się z miejsca na miejsce jest jednym z podstawowych czynników warunkujących funkcjonowanie. W obecnych czasach mnóstwo ludzi poszukuje pracy w sposób mobilny, często z dala od miejsca zamieszkania. Częstokroć, z różnych przyczyn, nie mają oni możliwości samodzielnego poruszana się i korzystają wówczas z usług przewoźników. Ponadto każda niemal firma funkcjonująca w obecnej gospodarce kupuje lub sprzedaje różnego rodzaju artykuły czy produkty na szerokim rynku, stale zwiększając zasięg o ile istnieje taka możliwość. Nabywcy natomiast coraz częściej wymagają szybkiej i efektywnej dostawy, zatem zawód kuriera jest zawodem pożądanym i cenionym na obecnym rynku pracy.

Kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym

W miesiącu sierpniu 2012r. beneficjenci projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? rozpoczęli kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Jest to szkolenie cieszące się wśród uczestników rokrocznie coraz większym zainteresowaniem. Samo szkolenie jest długotrwałe i dość żmudne, przynosi jednak wymierne efekty w postaci nabycia pożądanej dziś umiejętności obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym. W dzisiejszych czasach każde niemal przedsiębiorstwo produkcyjne używa podobnych maszyn do wykonywania codziennych zadań. Tam, gdzie niezbędne jest przetransportowanie cięższych ładunków na niewielką odległość lub na pewną wysokość, maszyny te sprawdzają się znakomicie.

Kurs prawa jazdy kategorii B i C

W miesiącu sierpniu 2012 dla beneficjentów projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansa na pracę? zorganizowany został kurs prawa jazdy kategorii B i C. Uczestnicy, podczas szkolenia w Ośrodku Szkolenia Kierowców w Jeleniej Górze poznawać będą zasady prowadzenia samochodu osobowego lub ciężarowego, zasad uczestniczenia w ruchu drogowym, poruszania się po drogach oraz dla osób które wybrały kurs prawa jazdy kategorii C pracy z tachografem. Zajęcia realizowane są w profesjonalnym ośrodku szkolenia kierowców obejmując swoim zakresem ustawowy zakres zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne mają na celu naukę i zapamiętanie zasad ruchu drogowego wynikających z Kodeksu Drogowego oraz przeanalizowane hipotetycznych sytuacji jakie maja miejsce w rzeczywistym ruchu. Zajęcia teoretyczne przygotowują do poznania przeróżnych sytuacji drogowych mających miejsce w sytuacjach, gdy na drodze znajduje się wielu uczestników, poruszając się po drogach o różnym stopniu uprzywilejowania. Omówienie ukazanych na graficznych obrazach sytuacji występujących na drogach pozwala na ich rozpoznanie i właściwe postępowanie podczas rzeczywistego poruszania się po drogach. 

Kurs języka angielskiego

W miesiącu czerwcu 2012r. dla dwojga beneficjentów projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? zorganizowany został kurs języka angielskiego. Uczestnicy projektu zgłosili chęć wzięcia udziału w kursie językowym, gdyż uznali, iż we współczesnym świecie umiejętność porozumiewania się w innym niż ojczysty języku, niezbędna jest do funkcjonowania i komunikowania się. Uczestnicy przystąpili do zajęć obejmujących swoim zakresem tematy ułatwiające odnalezienie się w codziennych, najprostszych sytuacjach. Zatem umiejętności takie jak zapytanie o drogę, znalezienie parkingu, restauracji, hotelu, dojście do obiektu czy uzyskanie pomocy wydawało się najwłaściwszym kierunkiem szkolenia. W taki też sposób skonstruowane zostały zajęcia dla beneficjentów, aby uzyskali jak najwięcej cennych informacji przydatnych w ewentualnych kontaktach w innym państwie. Niemniej aby zgłębić różne tematy, niezbędna jest znajomość słówek oraz podstawowych zasad gramatycznych obowiązujących w danym języku. Dlatego zajęcia podzielone zostały na odpowiednie bloki programowe, dzięki czemu kursanci zdobywali stopniowo niezbędną wiedzę.