Category Archives: 2011

Warsztaty z psychologiem

Dla beneficjentów projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? udział w projekcie rozpoczął się w maju 2011r. zajęciami z psychologiem.

Wszystkie warsztaty i szkolenia podobnie jak w latach ubiegłych zostały opracowane w taki sposób by uczestnicy w trakcie ich trwania uczyli się wzmacniania swoich postaw, wydobywania pokładów swojej energii życiowej i skupianiu jej na właściwym odniesieniu do własnej osoby i ustaleniu właściwych priorytetów.